Офіційний веб сайт

Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)

р10

Представлено Інститутом соціології НАН України.

Автори: Ворона В.М., Головаха Є.І., Паніна Н.В., Шульга М.О., Злобіна О.Г., Костенко Н.В., Макеєв С.О., Чурилов М.М., Саєнко Ю.І., Вишняк О.І.

Розроблено систему показників, яка вможливлює відстежування як загальних тенденцій змін, що відбуваються в українському суспільстві, так і особливостей соціальних процесів у різних сферах життя людей і суспільства. Розробку впроваджено у щорічний соціологічний моніторинг (1992–2013 рр.).Поряд із прямими індикаторами до системи показників було включено низку стандартизованих тестових методик, які вможливлюють проведення точнішого вимірювання деяких особливостей масової свідомості, що мають серйозне значення в періоди соціальних трансформацій.

Зусиллями авторів створено та успішно впроваджено Інтегральний Індекс Соціального Самопочуття (ІІСС) на базі шкали соціального самопочуття, яка охоплює 44 пункти, котрі стосуються різноманітних соціальних благ, кожне з яких оцінюється суб’єктом у плані того, вистачає чи бракує йому цього блага.

Створено та успішно впроваджено Індекс Дестабілізаційності Протестного Потенціалу (ІДПП), шкала якого включає перелік акцій соціального протесту, серед яких людина відзначає лише ті, в яких вона готова брати особисту участь. Цей показник дає підстави судити про рівень стабільності системи влади, чинної на момент вимірювання.

Про світовий рівень української розробки свідчить той факт, що подібний за масштабністю проект – Європейське соціальне дослідження – був започаткований лише через десять років (у 2002 р.).

Кількість публікацій: 201, в т.ч. 54 монографії, 147 статей (6 у зарубіжних виданнях). Роботи авторів процитовано в більш ніж 157 наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає 177 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 5. За даною тематикою захищено 11 докторських та 32 кандидатських дисертацій.

 Громадське обговорення роботи відбудеться на розширеному засіданні вченої ради 22 вересня 2014 році з 11:00 у приміщенні факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за адресою: м.Київ, пр.Академіка Глушкова 4д, к.504.

З примірником роботи можна ознайомитись у к. 510-б (пр.Академіка Глушкова 4д) у заступника декана факультету соціології з наукової роботи Куценко Ольги Дмитрівни у робочі дні з 14.00 до 17.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Рахманов О.А., д.соц.н., професор КНЕУ

Для викладачів вищих навчальних закладів України багаторічне видання результатів соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України стало невід’ємною і необхідною фактологічною базою для засвоєння студентами соціологічних дисциплін. Цінність цих видань полягає у тому, що викладач крім словесного опису соціальних трансформацій, які відбуваються в українському суспільстві, може наочно продемонструвати соціальні явища і динаміку основних тенденцій, дає змогу широко і повно відобразити особливості перехідного суспільства. Це безумовно зацікавлює студента.
Вважаю, що авторський колектив у складі Ворони В.М., Головахи Є.І., Паніної Н.В., Шульги М.О., Злобіної О.Г., Костенко Н.В., Макеєва С.О., Чурилова М.М., Саєнка Ю.І., Вишняка О.І., який представив багаторічну роботу «Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992-2013)» безумовно заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році

Professor Michael Burawoy, President of the ISA

During one of my recent visits to Ukraine I had a chance to review the results of the long-term social survey Ukrainian Society Social Change Measurement: social monitoring (1992-2013) directed by a large scientific team of the Institute of Sociology. The publication of such rich empirical data gathered within the project during the last twenty years provides background knowledge of the profound social changes in Ukraine as an independent state. Certainly, such a regular academically-driven survey designed to explore a wide range of important aspects of economic, political and cultural development seen though the dynamics of social attitudes is a valuable contribution both to science and knowledge-based policy-making. Representing Ukrainian social evidence in the most thoughtful and grounded way, this project gives way to important immediate and long-term forecasts on future challenges and opportunities for Ukraine and yields further experts' discussions and public responses.
I strongly support the project Ukrainian Society Social Change Measurement: social monitoring (1992-2013) and recommend it for receiving the State Award for its profound empirical and methodological results.
Michael Burawoy, Professor, President of the International Sociological Association

Professor David Lane, University of Cambridge

The contribution gathered in the publications of the Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine Ukrainian Society Social Change Measurement: Social Monitoring (1992-2013) represents rich empirical data which have been collected within a unique research project initiated by the Ukrainian scholars twenty years ago. What marks this profound work is a concern with the structural, economic, political and cultural changes in the Ukrainian society and the impact of these changes on its future development. A wealth of the research knowledge around the issues of social transitions during the two decades of the Ukrainian independence cannot be overestimated.
What is particularly valuable about this project is a solid mythological and theoretical approach to the development of grounded mdicators arid tools for substantive measurement of significant social phenomena. It gives a powerful spur to the efficient policy development as well as further discussion on the power of looking-ahead capability of social science.
Also, it should be underlined that over the last years Social monitoring (1992-2013) has become a strong platform for a bulk of international initiatives aiming to develop cross-cultural perspectives of social development. Specifically, it allows for a fruitful partnership between the Ukrainian and British scholars in collaborative research of employment and social well-being.
Being one of the long-term international collaborators of the Ukrainian social scientists, I got evidence that the project Ukrainian Society Social Change Measurement: social monitoring (1992-2013) is one .of the most in-depth academically-driven social survey designed in the CIS during the last twenty years.
I strongly recommend supporting the mentioned project for receiving the State Award for its outstanding empirical results and methodological achievements.

Гість

Як дізнатися про конкретний внесок саме молодих вчених?
Чому не має з цього приводу інформації?

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.