Офіційний веб сайт

Вирішення проблеми повноцінного білкового харчування населення України в сучасних екологічних та економічних умовах

М43


Автор: Бондар Н.П.


Представлена Національним університетом харчових технологій.
Решение проблемы полноценного белкового питания населения Украины в современных экологических и экономических условиях


Автор: Бондарь Н.П.


 


The solution to the problem of the valuable protein nutrition for the  population of Ukraine in the modern ecological and economic situation


Author: Bondar N.


 


 


Кількість публікацій: 16 наукових робіт (9 статей, 7 тез доповідей), 2 патенти.


 


Роботу автора присвячено розробці науково обґрунтованої технології хлібобулочних виробів підвищеної харчової, біологічної та споживчої цінності з використанням продуктів переробки харчового люпину. Обґрунтовано вибір нової білоквмісної сировини – білий безалкалоїдний харчовий люпин вітчизняної селекції як альтернативу сої, яка застосовується впродовж останніх десятиліть.


Проведено експериментальні дослідження з вивчення хімічного складу і технологічних властивостей харчового люпину та продуктів його переробки (солоду насіння та екструдатів борошна і солоду),, з визначення впливу досліджуваних продуктів на біохімічні, мікробіологічні процеси в тісті, харчову та споживчу цінність готових виробів та запропоновано і доведено переваги застосування у хлібопекарському виробництві саме борошна із солоду насіння люпину.


Експериментально підтверджено, що хлібобулочні вироби з продуктами переробки люпину володіють комплексоутворювальною здатністю по відношенню до іонів важких металів і здатні виводити із організму токсичні речовини. Доведено, що застосування продуктів з люпину дає змогу збагатити хлібобулочні вироби не лише повноцінним білком, а й дефіцитними для сучасних раціонів біологічно активними речовинами.


За результатами роботи розроблено і затверджено нормативну документацію на нові види сировини ("Борошно люпинове", "Борошно із солоду люпину"), та нові види хлібобулочних виробів з продуктами переробки люпину та  проведено апробацію нових технологій у виробничих умовах.


Виробництво та споживання хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки харчового люпину сприятиме збалансованості харчових раціонів і вирішенню проблеми повноцінного білкового харчування населення України.