Офіційний веб сайт

Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві

р1

 

Автори:

Онищенко В.О., Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Стороженко Л.І., Семко О.В., Слюсаренко Ю.С., Ємельянова І.А.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

 

Метоюроботи є вирішення важливої народногосподарської проблеми значного підвищення ефективності будівельних робіт шляхом впровадження в будівництво надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій (СЗБК) нового покоління та ефективних технологій для високопродуктивного комплексно-механізованого виконання робіт, пов’язаних із виготовленням та зведенням таких конструкцій.

СЗБК поєднують кращі властивості металевих і залізобетонних (збірних та монолітних) конструкцій, у яких разом працюють сталеві та залізобетонні елементи. В єдиній технологічній системі розроблено і впроваджено високоефективні та надійні механізовані комплекти обладнання для виготовлення і зведення запропонованих конструкцій. Вирішена проблема нормування навантажень та методів розрахунку надійності нових типів конструкцій.

Створено нове покоління засобів механізації бетонних і опоряджувальних робіт, які забезпечують зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності будівельних робіт і дозволяють суттєво скоротити витрати ручної праці та зменшити час будівництва. Технологічно здійснюється безперервне бетонування та опорядження як цілісна і сумісна робота всіх елементів комплексних СЗБК.

Для аналізу техніко-економічних і соціальних показників впровадження та експлуатації нового типу конструкцій на всіх стадіях їх життєвого циклу застосовано методи теорії актуарних страхових ризиків, які дозволили уточнити і обґрунтувати значення часткових коефіцієнтів надійності методу граничних станів, а також суттєво розвинути організаційні методи керування проектами.

Економія сталі при застосуванні комплексних збірно-монолітних СЗБК складає до 60% при зменшенні загальної вартості на 8 – 15% порівняно з будівлями зі сталевими та залізобетонними каркасами. Сумарний економічний ефект становить понад 500 млн. гривень.

Результати роботи відображено в 55 монографіях, понад 760 наукових працях. Новизна розробок захищена 177 авторськими свідоцтвами та патентами. За матеріалами роботи захищено 5 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Донбаській національній академії будівництва та архітектури 26 вересня 2011 року о 13 годині (зал засідань).

Надіслати коментар

Коментарі

Д.т.н., професор Єфіменко В.І., м. Кривий Ріг

Добре знайомий як з матеріалами роботи "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві", так і з її авторами. Не сумніваюся, що авторьский колектив заслуговує присудження йому Державної премії.

Д.т.н., професор Азізов Т.Н., м. Умань

Підтримуємо роботу "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві". Необхідно відзначити вагомий вклад авторського колективу в розвиток будівельної науки.

Д.т.н., профессор М.Ю. Избаш, г. Харьков

постоянно используем результаты представленной работы при проектировании зданий. Разработанный при участии авторов нормативный документ "Сталежелезобетонные конструкции" позволит еще шире использовать комплексные конструкции в строительстве.

Вараниця А.В., директор фірми "Реконструкція", м. Вінниця

Будівельні конструкції, що запропоновані в роботі колективу авторів надзвичайно надійні в експлуатації та не потребують великих затрат при зведенні. Підтримую цю роботу та бажаю авторському колективу нових успіхів.

Ген. директор тресту Криворіжстальконструкція Ю.Ф. Джур

Ми широко використовуємо результати роботи "Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві" при зведенні будівель і споруд різного призначення, завдяки чого отримуємо значний техніко-економічний ефект. Щиро вдячні авторам роботи за їхній вагомий внесок в розвиток будівництва в Україні.

Профессор А.Я. Найчук, "Институт БелНИИС"

Труды авторов представленной работы широко известны в Белоруссии, они положены в основу разработки нормативного документа по сталежелезобетонным конструкциям. Желаю успехов авторам работы.

Доцент Козарь В.І., м. Кременчук

Добре знаю наукові праці авторів роботи "Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві" і постійно використовую їх в навчальному процесі при викладанні спеціальних дисциплін для студентів-будівельників. Не сумніваюся в їхньому успіхові.

Професор І.Т. Рибак, м. Тернопіль

Підтримую надзвичайно актуальну роботу "Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві". Вона вдало вирішує питання енергоефективності як в будівництві, так і в машинобудуванні.

Путько Дмитро

Якби читали, то цю роботу давно б зняли з конкурсу.

Путько Дмитро ,м.Київ

К.т.н., с.н.с. Слюсаренко Ю.С.

Шановний киянине Дмитре Путько! Якщо Вам цікаво більш детально ознайомитися з роботою Р1, запрошуємо до НДІБК (м. Київ, вул. І.Кліменка, 5/2).
Слюсаренко Ю.С., заступник директора НДІБК.

Світлана Солюкова

Цікаво, чи хтось з Комітету читає оці коментарі.

Світлана Солюкова АР Крим, м.Сімферополь

admin

Шановна Світлано!

 Це обговорення суті роботи, а не соціальна мережа. Прохання більш чітко  висловлюювати свою думку.  

А.І. Козачевський

Робота представлена Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка

В роботі наведений комплекс наукових,експериментальних і проектно-технологічних рішень, які в значний мірі вирішують проблему зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності в промисловому і цивільному будівництві. Основні розділи роботи складаються із наступних напрямків: Розділ 2. Нові комплексні сталезалізобетонні будівельні конструкції (СЗБК); Розділ 3. Механізація виготовлення і спорудження комплексних конструкцій; Розділ 4. Надійність конструкцій, механізмів і систем;
Розділ 5. Організація будівництва і професійне управління розробленням та ефективною реалізацією проектів із використанням нових комплексних конструкцій.
Слід відзначити, що кожний із названих напрямків роботи має самостійне значення по постановці проблеми, методам її вирішення і галузям впровадження. Тому дана робота не може розглядатися як цілісна комплексна робота. Але кожна із названих тематик має свою оцінку по важливості, актуальності і ступеню ефективності від впровадження результатів в народному господарстві України;

По першому напрямку роботи (розділ 2) слід відзначити, що СЗБК були розроблені на першому етапі впровадження залізобетону на початку XX століття. В 1902-1930 pp. були проведені дослідження несучої спроможності металевих труб, заповнених бетоном, в яких вперше було зроблено висновок до значного підвищення міцності бетону за рахунок «обойми» металевого зовнішнього армування (роботи Консідера, Гесспера, Рабю, Баєса, Зеєльбаха, Мельера, Абрамова, Аістова та ін.).
Враховуючи високу технологічність зведення СЗБК, цей напрям в промислово-цивільному будівництві знайшов подальший розвиток як у сфері розрахунків, створенню нормативної бази, так і в кількості зведених будинків і споруд.
Виявленню дійсного напружено-деформованого стану СЗБК, в тому числі стиснутих, вигибних, складно-деформованих та ін., присвячено багато робіт, виконаних провідними вченими СРСР: Байковим В.Н., Васильєвим А.П., Воронковим P.P., Гайдуком Е.М., Гамбаровим Г.А., Гвоздєвим A.A., Голосовим В.М., Долженко A.A., Жербіним М.М., Кикином А.І., Курлеутовим Е.М.,
Лопатто А.Е., Мареніним В.Ф., Ситніковим Ю.В., Стороженко Л.І. Скворцовим Н.Ф. та ін.
На базі цих досліджень була створена нормативна база, на основі якої були запропоновані та збудовані велика кількість промислових та громадських будинків з використанням СЗБК. Прикладом може бути готель «Київ», збудований в м. Києві (арх. Іванов І.М., конструктори Сосіс П.Е., Дмитрієв Л.А., Городецький О.С.).
В м. Полтаві на базі вчених Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка сформувалась наукова школа по комплексному дослідженню СЗБК. Були виконані науково-дослідні роботи вченими Барбарським В.І., Васютою В.В., Кальченко О.О., Кебенко В.Н., Лапенко А.І., Стороженко Л.І., Сурдіним В.М., Микулою Н.В., Головко Г.В., Семко A.B., Харченко С.А., Шкиренко С.В. та ін. Результати досліджень закладені в основу державних будівельних норм України ДБН «Сталезалізобетонні конструкції». Використовуючи матеріали досліджень та на основі ДБН були розроблені проекти і збудовані ринки, цеха пивзаводів, кондитерських фабрик, адміністративно-побутових будинків.
Слід відзначити, що розділ «Нові комплексні сталезалізобетонні будівельні конструкції - СЗБК» має самостійне значення та з подальшими розділами роботи в цілому прямого зв'язку не має.
Тому пропонується даний розділ роботи представляти самостійно, як завершену комплексну вирішену проблему в галузі будівництва.
В розділі 3 - «Механізація виготовлення і спорудження комплексних конструкцій» висвітлюються розроблені диференціальні розчинонасоси з проточним плунжером і поршнем, штукатурні станції і агрегати, бетонозмішувачі примусової дії, які випускаються низкою підприємств України.
Виконана робота безумовно має високі технічні якості і сприяє розвитку вітчизняного виробництва будівельних машин і механізмів. Але цей розділ не пов'язаний з іншими розділами представленої роботи і його необхідно представляти окремо, де також необхідно навести порівняння авторської розробки з кращими світовими аналогами.
Розділ 5 присвячений методиці організації будівництва і управління новими розробками та їх втілення у виробництві. Але наведена авторами ієрархічна схема системного впровадження наукових розробок не є новою. Можна навести приклад такого підходу у всіх галузях Радянського Союзу, де як цілісна система працювала схема управління: Держплан —* науково-дослідні і проектні інститути —* міністерства —> виробництво, при цьому низка фінансування була підпорядкована єдиному замовнику. В світовій практиці метод системного управління складними програмами відомий під назвою «метод Делфі». Питанням прийняття складних рішень для об'єктів з ієрархічною структурою присвячені роботи провідних вчених Волковичем В.Л., Мойсеевим М.М., Растригіна Л.А., Ніколаєва Е.Г., Гельфанда І.М., Де Гоота, Белямана та ін. При прийнятті складних рішень важливим питанням є вибір критеріїв оптимізації на кожному етапі ієрархічної схеми управління складним процесом. Цим питанням присвячені роботи вчених Арманда Ж.Л., Лінда Н.С., Рейтмана М.І., Складнєва H.H., Балдіна А.Н., Стрєлецького Н.С., Белені Е.І. та ін. Роботи
цих авторів всебічно використовувалась при розробці на оптимальному рівні нових серійних типових конструкцій сталевих і залізобетонних каркасів (наприклад ИИ-04, ИИ-020 та ін.), сводів та арочних конструкцій, великогабаритних рам, розроблених інститутами НДІЗБ, ЦНДІБК, Проектстальконструкція, Промбудпроект, зональними інститутами Держбуду СРСР, тощо.
Можна зробити висновок, що в розділі 5 наведені матеріали, які не мають нових наукових результатів і не доповнюють матеріали комплексних досліджень, висвітлених в розділах 2-4 даної роботи.

Загальний висновок
В представленій роботі у розділі 2 «Нові комплексні сталезалізобетонні будівельні конструкції (СЗБК)» і у розділі 3 «Механізація виготовлення і спорудження комплексних конструкцій» вирішені питання, які мають велике значення для будівельної галузі України. Але в цих розділах висвітлені різні проблеми (конструкції - розділ 2; будівельні машини і механізми - розділ 3), тому пропонується оформити ці розділи як самостійні роботи, при цьому не повязувати їх із розділами 4 і 5, які практично не доповнюють результати, надані в розділах 2 і 3.

Доктор технічних наук,
професор А.І. Козачевський

Проф. Стороженко Л.І.

Дорогий друже! Щиро вдячний за детальний аналіз нашої роботи. Хотілося б звернути Вашу увагу якраз на комплексне вирішення проблеми розробки нових типів СЗБК, методів їх розрахунку та проектування, включаючи технології їх виготовлення (неможливі без сучасних будівельних машин і механізмів), а також розробки методології проектування надійних конструкцій і систем, приведеної в розділі 4, який практично випав із Вашого детального аналізу. Саме технологічна єдність усіх частин проблеми на всіх стадіях створення, проектування, будівництва та експлуатації СЗБК дозволили нашому університету висунути цю багаторічну роботу на здобуття Державної премії. В якості ілюстрації єдності всіх розроблених матеріалів можна навести відому Вам докторську дисертацію співавтора роботи проф. Семка О.В. «Надійність сталезалізобетонних конструкцій» (2006 р.), у якій вдало були поєднані основні на той час напрями досліджень СЗБК на всіх стадіях життєвого циклу. Ґрунтовно вирішені проблеми надійності конструкцій і механізмів у роботах проф. Пічугіна С.Ф. Багаторічні наукові розробки, включаючи останні досягнення, викладені в колективній монографії авторського колективу «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві» (520 с., вид-во АСМІ, 2011 р.).
Дуже сподіваюся на особисту зустріч з метою обговорення всіх життєвих проблем та актуальних питань, пов’язаних із дослідженнями СЗБК.
Завжди Ваш
професор Стороженко Л.І.

Романенко Е.А.

Работа Р-1 актуальная, нормативную документацию нужно обновлять, но ничего нового и полезного в етой работе ненахожу, если выйдут и вступят в силу новые нормы по железобетонным конструкциям в Украине, ето будет хорошо.Считаю, что реальных шансов на завоевание етой работой Государственной Премии в Украине нет.

Инженер-конструктор ,Романенко Е.А. г.Киев

К.т.н., с.н.с. Слюсаренко Ю.С.

Уважаемый Романенко Е.А.! Суть работы заключается не только во внедрении новых норм проектирования железобетонных конструкций, как Вы правильно отметили, но и во внедрении новых ДБН по сталежелезобетону, нагрузкам, надежности конструкций и по дальнейшему развитию метода частных коэффициентов, технической эксплуатации конструкций; а также конструктивной (177 авторских свидетельств и патентов) и научной новизне (5 докторских и 40 кандидатских диссертаций). К тому же к нормам созданы и апробированы на сотнях экспериментов рекомендации по расчету, с которыми Вы можете ознакомиться не только в Полтаве, но и у нас в Киеве, в НИИСК, ул. И.Клименко, 5/2. Будем рады Вас видеть.

Богомыслов Н.Н

"Расчет и проектирование железобетонных конструкций с различными видами армирования известны давно и много методик,руководств,норм для расчета различных строительных конструкций.Сегодня они могут использоваться и используються при проектировании. Конечно,со временем, их нужно пересматривать,актуализировать, но по сути,они верны и сегодня.Говорить о новизне этой работы трудно".
К этим словам известных корифеев в области железобетона, проффесоров КНУСА Русинова И.А,Барашикова А.Я, могу добавить только то,что утяжеляя и насыщая строительные конструкции металлов, мы повышаем неоднородность и стоимость конструкции.Не понятно, за счет чего же достигается экономический эффект.
Инженер, полковник в отставке Богомыслов Н.Н

Проф. Семко А.В.

Хотелось бы подчеркнуть, что в работе предложены не столько железобетонные конструкции с различными видами армирования, сколько комплексные конструкции с заменой в стальных каркасах сжатого металла на бетон. Именно за счет сокращения количества этого металла при замене его бетоном, который выполняет и ограждающие функции, достигается экономический эффект. Что касается новизны, то объективно она обуславливается: конструктивная – наличием 177 авторских свидетельств и патентов; научная – защитой 5 докторских и более 40 кандидатских диссертаций по направлению данной работы.

к.т.н. О.І. Лапенко

Глибоко знайомий з результатами досліджень авторського колективу, постійно використовую їх в практичній діяльності. Бажаю подальшої творчої роботи.
Директор ПП «Партнер», к.т.н. О.І.Лапенко, м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

д.т.н., проф. Корольов В.П.

В кінці 80-х, на початку 90-х років сталезалізобетонні конструкції в Україні були відомі завдяки дослідженням наукових шкіл проф. Ф.Є. Клименка (м. Львів) і проф. Л.І.Стороженка (м. Полтава). Нажаль, широкого розвитку використання сталезалізобетонних конструкцій з зовнішнім стрічковим армуванням, трубобетонних конструкцій не отримало через відсутність нормативної бази і технічної політики, які в даний період були орієнтовані на масове використання збірного залізобетону. Разом із цим, закордонний досвід свідчить про переваги нових технологій, пов’язаних із використанням сталезалізобетонних конструкцій при зведенні об’єктів цивільного і промислового будівництва.
Представлена робота відображає комплексний характер теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних колективом авторів для створення нормативно-технічної бази і технологічного забезпечення нових підходів до формоутворення прогресивних типів сталезалізобетонних конструкцій, пов’язаних із рішенням задач забезпечення надійності, зниження матеріаломісткості та впровадження ресурсозберігаючих технологій у будівництві.
Ураховуючи, що координація науково-дослідних, проектних і будівельно-монтажних робіт з даного напрямку проводилася на науково-технічних конференціях «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація», які в ініціативному порядку проводились в Криворізькому технічному університеті, можна з упевненістю стверджувати, що тільки завдяки багаторічній, цілеспрямованій роботі даного колективу вчених та фахівців дослідження зі створення національної нормативно-технічної бази проектування в галузі сталезалізобетонних конструкцій не тільки отримали відомість в Україні та за її межами, але й підтверджені численними прикладами практичної реалізації при новому будівництві, а також при підсиленні існуючих конструкцій та реконструкції.
Комплексність постановки і рішення складних наукових, інженерних і технологічних задач відповідає вимогам щодо робіт, які представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.т.н., проф. Корольов В.П., Донбаський центр технологічної безпеки ВАТ «Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського»

Колесніченко С.В.

Робота, що подана для участі у конкурсі, дуже широко в дома у наукових та проектних установах. Багато років дослідження сталезалізобетонних конструкцій виконувалися більшою частиною саме у Полтаві. Основні проблеми впровадження сталезалізобетонних конструкцій у громадському та цивільному будівництві вирішено завдяки багаторічним дослідженням авторів. Результати роботи знайшли свої відображення в сучасних будівельних нормах України. Конструкції мають широкий простір для впровадження у реальну практику проектування і будівництва як звичайних будівель, так і архітектурно виразних інженерно-складних споруд.
Вважаю, що автори роботи "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" заслуговують на відзначення Державною премією в галузі науки і техніки.
Колесніченко С.В., к.т.н., доцент, ДонцТБ ВАТ Укрндіпроектстальконструкія ім. В.М. Шимановського

Шаповал Світлана Леонідівна

Колектив авторів представленої роботи - потужний, дієвий науковий потенціал Держави. Комплексний підхід до проблем будівельної галузі в системі національної економіки із залученням фахівців провідних наукових шкіл Полтавського національного технічного університету та практиків-професіоналів став головною передумовою успішності даного проекту. Запропоновані розробки забезпечують підвищення виробничих, експлуатаційних та економічних показників будівельних конструкцій, технологій виробництва та засобів механізації. Безумовно, робота "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" заслуговує на відзначення Державною премією в галузі науки і техніки.
Шаповал С.Л., к.т.н., доцент

А.А. Днепровский

Применение современных строительных материалов и технологий является отличительной особенностью, позволяющей любой компании быть лидером индустриального строительства в Украине. Использование комплексных сталежелезобетонных конструкций обеспечивает снижение трудоемкости, сроков производства и стоимости работ, а значит, приумножает инвестиции заказчика. Считаю, что такие достижения не должны оставаться без внимания и заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники
Днепровский А.А., ООО "СПЕЦБУДТЕХМОНТАЖ ГРУП"

Сылка С.В.

Сегодня строительная отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики Украины. Объемы строительных работ в Украине растут из года в год. Но в условиях мирового экономического кризиса основным заданием ученых является повышение эффективности строительства без дополнительных трудовых и финансовых вложений.
Считаю, что коллектив авторов успешно справился с этой задачей, и, безусловно, заслуживает присуждения Госпремии в области науки и техники.
Ведущий инженер производственного отдела СМФ "Укргазпромбуд" ДК "Укртрансгаз" Сылка С.В.

Егоров Е.А.

По моему мнению, работа полностью заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники. Хочу выделить широкое внедрение разработанных конструкций и механизмов на строительных объектах различного назначения в Украине и странах СНГ. Отдельно следует отметить большой объем экспериментальных исследований, проведенных как в лабораториях, так и на реальных объектах, что можно считать уникальным в современных условиях.
Д.т.н., проф. Егоров Е.А.

Молодченко Г.А.

Разработанные авторами комплексные сталежелезобетонные конструкции и механизмы для их реализации имеют широкие перспективы для массового промышленного, жилищного, транспортного и городского строительства. Особо хочу отметить, что в данной работе в едином комплексе представлены научная теория расчета конструкций, оценка их надежности, новые конструктивные решения и высокоэффективная строительная техника. Считаю, что работа достойна присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Молодченко Г.А. д.т.н., проф.

Азізов Т.Н.

Сталезалізобетонні конструкції поєднують кращі властивості металу та залізобетону і є економічними конструкціями. Автори розробки є відомими вченими в галузі будівельних конструкцій. Багато конструкцій, які запропоновані авторами, впроваджені у виробництво. Автори провели дуже велику кількість експериментальних та теоретичних досліджень. Їх публікації з цієї тематики відомі не тільки в Україні, а й за її межами. На мою думку робота є надзвичайно важливою, а її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки.
Доктор технічних наук, професор Азізов Т.Н.

Д.т.н., проф. Фурсов В.В.

Хорошо знаком с работами участников коллектива по многочисленным публикациям и диссертациям, в защите которых принимал участие в качестве члена совета. Считаю, что авторами разработаны эффективные конструкции нового поколения и комплекс высокопроизводительных машин для их возведения, чем внесен существенный вклад в развитие отечественного строительства. Авторы заслуживают присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Фурсов В.В., д.т.н., проф. ХГТУСА

Тарасовський В.І.

Наведена робота, розроблена у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка, є актуальною, зважаючи на значну необхідність економії будівельних матеріалів та їх сировини, що особливо гостро постає в Україні в умовах сьогодення. Особлива цінність упровадження даних розробок у будівництво полягає в універсальності даних конструкцій, їх високих надійності та технологічності виготовлення.
Тарасовський В.І., директор ПП "Джерело".

Сопильняк А.В., к.т.н.

Наша организация на протяжении многих лет использует разработки сотрудников Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка. Разработки применяются как при новом строительстве, так и при усилении и реконструкции зданий и сооружений. Применение предлагаемых конструкций и технологий позволяет получить значительную экономическую выгоду, что не может быть не оцененно в столь сложных экономических условиях.
Директор ЧНПП "Ребус", к.т.н. Сопильняк А.В.