Офіційний веб сайт

Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві

р57

 

Автори:

Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Онищенко В.О., Стороженко Л.І.,
Семко О.В., Слюсаренко Ю.С., Ємельянова І.А., Ландар О.М.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка .

 

Вирішено проблему значного підвищення ефективності будівельних робіт на основі єдиної технологічної системи – розроблення, дослідження і впровадження в будівництво надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій (СЗБК) нового покоління та ефективних технологій виготовлення та зведення таких конструкцій.

СЗБК поєднують кращі властивості металевих і залізобетонних (збірних та монолітних) конструкцій, у яких разом працюють сталеві та залізобетонні елементи. В єдиній технологічній системі розроблені й упроваджені високоефективні та надійні механізовані комплекти обладнання для виготовлення і зведення запропонованих конструкцій. Вирішена проблема нормування навантажень та методів розрахунку надійності нових типів конструкцій. Прийнято державні будівельні норми, розроблені проекти, які проходять редагування та затвердження.

Створено нове покоління засобів механізації бетонних і опоряджувальних робіт, які забезпечують зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності будівельних робіт і дозволяють суттєво скоротити витрати ручної праці та зменшити час будівництва. Технологічно здійснюється безперервне бетонування та опорядження як цілісна і сумісна робота всіх елементів комплексних СЗБК.

Для аналізу техніко-економічних і соціальних показників упровадження та експлуатації нового типу конструкцій на всіх стадіях їх життєвого циклу застосовано методи теорії актуарних страхових ризиків, які дозволили уточнити й обґрунтувати значення часткових коефіцієнтів надійності методу граничних станів, а також суттєво розвинути організаційні методи керування проектами і промислово-будівельний менеджмент при проектуванні, розрахунку, будівництві та безаварійній експлуатації нових типів комплексних СЗБК у промислових і цивільних будівлях та спорудах.

Економія сталі при застосуванні комплексних збірно-монолітних СЗБК складає до 60% при зменшенні загальної вартості на 8 – 15% порівняно з будівлями зі сталевими та залізобетонними каркасами. Сумарний економічний ефект становить понад 500 млн. гривень.

Результати роботи відображені в 48 монографіях, понад 650 наукових працях. Новизна розробок захищена 160 авторськими свідоцтвами та патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Донбаській національній академії будівництва і архітектури на засіданні вченої ради 29 червня 2010 року о 13.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Кучинова Л.В. выпускница Поставского ИСИ 1980г.

Хорошо знакома с авторами работы, как моими бывшими преподавателями, так и сокурсниками, еще в пору студенчества занимавшимися научной работой. Соискатели всегда с энтузиазмом занимались наиболее злободневными темами, глубоко углубляясь в разрабатываемую тему, всесторонне изучая проблему и находя наиболее оптимальные решения. Думаю, что данная работа, рассматривающая вопросы оптимального решения строительства промышленных зданий с ипользованием сталежелезобетонных конструкций, и таким образом способствующая решению вопроса снижения материалоемкости строительства, актуальна в период, когда Украина вплотную подошла к необходимости воостановления и развития национального промышленного производства.

к.т.н., c.н.с. Попов С.В.

У даній роботі найбільш цінним є поєднання процесу розроблення принципово нового типу комплексних конструкцій із створенням машин і обладнання нового покоління для спорудження цих конструкцій. Також перевагою роботи є наукове підгрунтя створення нової техніки та будівельних конструкцій. Цілковито підтримую авторський колектив, вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії у галузі науки і техніки.

Матвієнко А.М., к.т.н., доцент

Подана на здобуття робота розкриває комплексний та інноваційний підхід до вирішення проблем спорудження будівельних конструкцій. Запропоновані авторами технічні та технологічні рішення дозволять одержувати відчутний економічний ефект при зведенні об'єктів цивільного та промислового призначення. Вважаю, що робота "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" заслуговує на відзначення Державною премією в галузі науки і техніки

Матвієнко А.М., к.т.н., доцент, лауреат Премії Президента для молодих учених

Бойко Р.И.

Поддерживаю работу и авторский коллектив. В сегодняшних кризисных условиях на первый план выходит вопрос снижения материалоемкости строительства. Сталежелезобетонные конструкции - действительно оптимальное решение при возведении промышленных зданий и сооружений.

Нач.цеха "Киевского завода "АНАЛИТПРИБОР"
Бойко Р.И.

Головний інженер ПП "Енертехмаш" Дикий Р.Л.

Підтримую роботу та бажаю успіхів авторському колективу в здобутті Державної премії. Робота на сьогодні є надзвичайно актуальною.

Зуєнко О.В., інженер І кат. Полтавського відділення УкрДГРІ

Робота актуальна, має ґрунтовну наукову основу. Комплексні будівельні конструкції досліджені теоретично та експериментально. Методи їх проектування стали основою для державних будівельних норм. Робота та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії у галузі науки і техніки.

к.т.н. О.І.Лапенко

Глибоко знайомий з результатами досліджень авторського колективу, постійно використовую їх в практичній діяльності. Бажаю подальшої творчої роботи.

Директор ПП «Партнер», м. Переяслав-Хмельницький Київської області
к.т.н. О.І.Лапенко

Лауреат Премії Президента України к.т.н., доц. Махінько А.В.

Використання комплексних сталезалізобетонних конструкцій - це принципово новий підхід до будівництва. Оптимальне поєднання відомих у будівництві матеріалів – залізобетону і сталі дозволило взаємно підсилити позитивні якості цих матеріалів і нівелювати негативні. Завдяки залізобетону будинки отримали міцність та стійкість до руйнувань, завдяки сталі – найменшу вагу, естетичність. Такі будинки не бояться холодів узимку, спеки влітку, сейсмічних коливань і навіть повеней. Завдяки високоефективним інженерним розробкам колективу вчених витрати матеріалів, механізмів і людської праці, а відповідно собівартість і терміни будівництва вдалось скоротити до мінімуму. При цьому рівних за якістю і технічними показниками конструкцій сьогодні на ринку не існує. Вважаю що робота має важливе народногосподарське значення та безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Скляренко С.О., к.т.н., доцент

Наукові школи Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка давно відомі на території України та за її межами своїми розробками важливих та прогресивних будівельних конструкцій відмічених високою надійністю та довговічністю. Робота "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" є чудовим поєднанням наукових розробок передових вчених ПолтНТУ та досвіду будівництва відомих будівельників. Запропоновані СЗБК мають значні переваги над традиційними будівельними конструкціями та досить широке застосування, що відмічено значною кількістю авторських свідоцтв на винаходи та іншими впровадженнями.

Сколибог О.В. кандидат технічних наук

Тематика розробки нових типів сталезалізобетонних конструкцій мені відома давно. Широко відомі розробки здобувачів, в області створення балок з незйомною опалубкою. Такі конструкції дозволяють витримувати значні навантаження до 3т/м.кв, при невеликій висоті перекриття. Також використання таких балок дозволяє перекривати значні прольоти будівель зі створенням сітки колон 18х12м.

Сколибог О.В., нафтова компанія "Красноленінськнафтогаз"

Гранько О.В., к.т.н., доцент

Представлена робота є актальною і вирішує задачу проектування та будівництва надійних та безпечних як промислових, так і цивільних будівель. В поєднанні з низькою матеріаловитратністю це ствоворює можливість спорудження в Україні сучасних та недорогих будівель та споруд.

Д.т.н., професор Клименко Є.В.

Сталезалізобетонні конструкції останнім часом все більш широко використовуються під час зведення будівель та споруд, оскільки вони є, з однієї сторони економічно ефективними, а з іншої – надійними. Авторами розроблена комплексна методика впровадження таких ефективних систем в практику будівництва. Вона охоплює дослідження, розробку методів проектування конструкцій, процеси їх виготовлення, а також – експлуатації. Впровадження цих розробок дозволяє отримати прогресивні і економічно ефективні будівельні конструкції та підвищити їх надійність. Дана робота підтримується та рекомендується до відзначення державною премією України.

З.Бліхарський

Комплексні сталезалізобетонні конструкції завдяки ефективному використанню фізико-механічних характеристик бетону та арматурної сталі дають можливість отримувати значну економію матеріалів, що забезпечило їх визнання та широке використання в практиці. Науковою школою Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка впродовж тривалого часу виконано значний об'єм експериментальних досліджень та впровадження практичне застосування сталезалізобетонних конструкцій, яке отримало визнання як в Україні, так і за кордоном. На підставі виконаних робіт розроблено норми проектування сталезалізобетонних конструкцій, що дає можливість виконання проектних робіт та використання в будівництв таких конструктивних елементів на високому рівні. Вважаємо, що представлена робота заслугову присудження авторському колективу Державної премії.
проф., д.т.н. З.Бліхарський

Югов А.М.

Следует выделить в представленной работе широкую апробацию результатов, многочисленные публикации как в Украине, так и за рубежом, закрепление приоритета авторов патентами и авторскими свидетельствами. Считаю, что научное содержание проведенных авторами исследований соответствует мировому уровню. Как работнику ВУЗа, мне импонирует внимание авторов к подготовке, в рамках своих научных школ, педагогических кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. Мое мнение – авторы заслуживают присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Югов А.М. д.т.н., проф., директор Строительного института, зав. кафедрой технологии, организации и охраны труда в строительстве Донбасской национальной академии строительства и архитектуры

Стоянов В.В.

Авторы представленной работы широко известны технической общественности и работникам высшей школы в Украине и за ее пределами. Разработанные комплексные конструкции открывают перспективы значительного повышения эффективности строительства, достижения существенного экономического и экологического эффекта. Заслуживают особого одобрения активные усилия авторов по включению своих научных и технических результатов в учебный процесс строительных ВУЗов. По моему мнению, научно-технический уровень представленной работы целиком соответствует критериям для присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Зав. кафедрой металлических, деревянных и пластмассовых конструкций Одесской государственной академии строительства и архитектуры, д.т.н., проф. Стоянов В.В.

Егоров Е.А.

По моему мнению, работа полностью заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники. Хочу выделить широкое внедрение разработанных конструкций и механизмов на объектах промышленного и гражданского назначения в Украине и странах СНГ. Отдельно следует отметить большой объем экспериментальных исследований, проведенных как в лабораториях, так и на реальных объектах, что можно считать уникальным в современных условиях.
Егоров Е.А. д.т.н., проф., зав. кафедрой металлических, деревянных и пластмассовых конструкций Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры

Молодченко Г.А.

Разработанные авторами комплексные сталежелезобетонные конструкции и механизмы для их реализации имеют широкие перспективы для массового промышленного, жилищного, транспортного и городского строительства. Особо хочу отметить, что в данной работе в едином комплексе представлены научная теория расчета конструкций, оценка их надежности, новые конструктивные решения и высокоэффективная строительная техника. Считаю, что работа достойна присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Молодченко Г.А. д.т.н., проф., зав. кафедрой строительных конструкций Харьковской национальной академии городского хозяйства

Фурсов В.В.

Хорошо знаком с работами участников коллектива по многочисленным публикациям и диссертациям, в защите которых принимал участие в качестве члена совета. Считаю, что авторами разработаны эффективные конструкции нового поколения и комплекс высокопроизводительных машин для их возведения, чем внесен существенный вклад в развитие отечественного промышленного, гражданского и жилищного строительства. Авторы заслуживают присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Фурсов В.В. д.т.н, проф., кафедра металлических и деревянных конструкций Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры

Голоднов О.І.

Представлена робота присвячена актуальній темі розвитку, розрахунку та впровадження комплексних сталезалізобетонних конструкцій та технологій їх зведення. Результати роботи широко реалізовані на багатьох будівельних об'єктах України та Росії. Наукові результати найшли своє відображення в ДБН та інших нормативних документах України. Вважаю, що робота "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" заслуговує на відзначення Державною премією в галузі науки і техніки.
Голоднов Олександр Іванович, д.т.н., с.н.с.

Кривчун В.М.

Сталезалізобетонні конструкції є незамінними при спорудженні будівель промислового призначення. Порівняно з класичним залізобетоном вони дозволяють значно знизити собівартість будівництва та забезпечують необхідну несучу здатність. Підтримую авторський колектив і бажаю успіхів у здобутті Державної премії!
Кривчун В.М. нач. відділу ВАТ "ХМЗ"

Panchuk M., technical assistant of production department, JV

The research is scientifically fundamental and has a great value in practical way, which is proved by a great number of inventor's certificates, licences, monographies and scientific publications

Ващенко К.М., к.т.н., доц., Лаурет Премії Президента України

Робота є надзвичайно актуальною, особливо в сучасних умовах виходу з економічної кризи. Скорочення вартості будівництва, яке досягається за рахунок зниження матеріалоємності конструкцій, а також зменшення термінів спорудження сталезалізобетонних конструкцій за допомогою прогресивних механізованих технологій, запропонованих авторами, дозволяють одержати економічний ефект при зведенні об'єктів цивільного і промислового призначення.

Д.т.н, проф, Kiнаш Р.І.

Актуальність роботи обумовлена тим, що в найближчі роки в Україні проблема економії ресурсів у народному господарстві взагалі, і в будівництві зокрема, стоїть як ніколи гостро. Значний вклад у вирішення цієї проблеми могло б внести зниження матеріаломісткості конструкцій, яке закладається ще на стадії проектування. Сучасний рівень науково-технічного прогресу дозволяє створювати конструкції, які володіють високою надійністю і економічністю. Такими конструкціями є комплексні сталезалізобетонні конструкції. Вже багато років тільки Японія застосовує у будівництві понад 80% тримних конструкцій висотних будинків з використанням сталезалізобетонних балок і колон.
Робота є унікальною, надзвичайно актуальною та заслуговує на відзначення.