Офіційний веб сайт

Взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини (порівняльна характеристика за матеріалами народного обрядового календаря)
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М47


Взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини (порівняльна характеристика за матеріалами народного обрядового календаря)


 


Мойсей А.А.  


 


Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича


 


 


  


1 монографія, 20  статей


            У роботі досліджено взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини на прикладі народного обрядового календаря. Зокрема, подана порівняльна характеристика магічних та мантичних звичаїв і обрядів у народному календарі: повсякденна плювіальна практика, обряди калоян (похорон, засухи), папаруда, ритуали у виконанні гріндінарів / градівників, календар дівочих ворожінь. Вперше в українській науці зроблено спробу типологізації, дослідження символіки та міфології низки обрядів. Вперше до наукового обігу введено матеріали музейно-архівних установ України, Румунії та Республіки Молдова.