Офіційний веб сайт

Забезпечення стійкості морських бурових платформ на м'яких та рухливих ґрунтах
Назва роботи та авторський колектив та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М55


Забезпечення стійкості морських бурових платформ на м'яких та рухливих ґрунтах


 


Душко В.Р.


 


Севастопольський національний технічний університет


 


 


У роботі розв'язано актуальну науково-прикладну задачу, складено і досліджено математичну модель взаємодії просторових конструкцій морських бурових платформ (МБП)  з хвильовими та постійними течіями, яка описує тривимірний залежний від часу розподіл швидкостей і тиску, що дає змогу визначати діючі на МБП зовнішні сили за широкої варіації параметрів морських хвиль і течій. Удосконалено чисельні схеми розрахунку критеріїв стійкості МБП на м'яких і рухливих ґрунтах шляхом врахування спільної дії зовнішніх сил і моментів від впливу морських течій і хвиль (напрямку, висоти та періоду), а також сил і моментів утримання таких систем на ґрунті.