Офіційний веб сайт

Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії

М84

 

Автори: Кошкіна Н.В., к.ф.-м.н.,  Нікітіна О.Ю., к.ф.-м.н.,   Швідченко І.В., к.ф.-м.н. 

 

Представлена Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

Представлені розробки вирішуютьважливу науково-технічну проблемукомплексного підходу до  забезпечення інформаційної безпеки методами комп’ютерноїстеганографії.

Розроблено наукові засадита методологію тестування якості стеганографічних методів та алгоритмів, що вкраплюють таємне повідомлення чи цифровий водяних знакв звукові та візуальні дані.

Розроблено і впроваджено ряд ефективних стеганографічних алгоритмів для організації таємної комунікації, захисту авторських прав, аутентифікації інформації.

Розроблені методи та алгоритми не мають аналогів в Україні та за результатами тестування якості відповідають рівню кращих зарубіжних аналогів.

 

Кількість публікацій:45,в т.ч. за темою роботи 24 статті, 14 тез доповідей, сумарна кількість посилань 2 (згідно бази даних SCOPU)S, h-індекс = 1.