Офіційний веб сайт

Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)

М62

 

Автори:Самойлік М.С, к.е.н., Онищенко С.В.,к.е.н., Голік Т.Ю.

 

 Представлена  Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – формування ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) регіону в контексті сталого розвитку.

Розроблено оптимізаційну модель стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ регіону та методологію оцінки ефективності управління сферою поводження з ТПВ.

Розроблено і впроваджено стратегію поводження з твердими побутовими відходами Полтавської області; концепції розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами м. Полтави та м. Лубни.Здійснено групування регіонів України і визначення їх рейтингу за інтегральним показником ефективності управління сферою ТПВ; оцінку ефективності діючої системи управління сферою поводження з ТПВ. Отримані результати покладені в основу розробки обласної стратегії раціонального поводження з ТПВ.

Запропоновано нові підходи до стратегічного планування розвитку сфери поводження з ТПВ, що включають оптимізацію екологічних та економічних критеріїв  та дозволяють розкрити  їх інноваційно-інвестиційний потенціал, досягнути максимально еколого-економічного ефекту в умовах збалансованого розвитку регіонів та перетворити сферу ТПВ в рентабельну інвестиційно-привабливу галузь.

Зменшення економічного збитку від забруд­нення навколишнього природного середовища ТПВ – 2,3 млн. грн. Максимально можливий  річний ефект для Полтавської області складає 95 млн. грн.

 

Кількість публікацій:   43 наукових публікацій,в т.ч. 2 монографії,  1 навчальний посібник, 40  статей.