Офіційний веб сайт

Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів

М73

 

Автори: Мороз В. В.,к.т.н.,  Добровольський О. С, .к.т.н.

 

Представлена Національним транспортним університетом

 

Авторами розроблено методику, яка дозволяє вибирати доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля та системи автоматичного регулювання з урахуванням витрати палива, викидів шкідливих речовин та енергетичних показників двигуна в залежності від умов його експлуатації.

Проведено уточнення математичної моделі шляхом введення в неї додаткової кількості показників роботи дизеля, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати його екологічні показники в різних умовах експлуатації.

Практичне значення результатів досліджень складають:

- числові значення витрати палива, шкідливих викидів, енергетичних показників бензинового двигуна і дизеля, які дають можливість визначити доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації;

- поліноміальні залежності, які описують енергетичні і екологічні показники та паливну економічність дизеля в різних швидкісних і навантажувальних режимах;

- рекомендації щодо вибору доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації;

- конструкція однорежимного регулятора для серійного паливного насоса високого тиску 4УТНМ для заміни всережимного регулятора частоти обертання дизеля;

- кількісні показники роботи вантажного автомобіля з дизелем при різних методах регулювання;

- математичні моделі, які описують паливну економічність, енергетичні і екологічні показники дизеля з однорежимним регулятором частоти обертання в широкому діапазоні швидкісних і навантажувальних режимів.

Кількість публікацій:    39 наукових публікацій. 2 патенти.