Офіційний веб сайт

Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави: питання теорії і практики
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М3


Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави: питання теорії і практики


 


Берестова І.Е.


 


Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва


 


 


Проаналізовано визначення вказаного питання у правовій літературі, простежено процес становлення і розвиток досліджуваного інституту. Детально досліджені поняття зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, їхню правову природу, об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення. Запропонована власна класифікація та проаналізовані види зобов’язань. Визначено перелік майна, яке не підлягає поверненню в якості набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.


Проаналізовані питання співвідношення зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави з іншими цивільно-правовими засобами захисту права власності.