Official website

Access to public information

 Форма та порядок подання запиту на інформацію

Основні положення

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" " від 13 січня 2011 року № 2939-УІ, Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України" від 5 травня 2011 року № 548/2011  та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Комітет затверджено «Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки»

Надання публічної інформації Секретаріатом Комітету  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Оформлення інформаційного запиту

Усно: за телефоном (044) 246-78-19

Письмово: за адресою вул. Горького, 51,  м. Київ,03680
(на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді

  Від фізичної особи (зразок )

  Від юридичної особи (зразок)

  Від об’єднань громадян (зразок)

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації

або його бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Форма електронної заявки для фізичних осіб

Форма електронної заявки для юридичних осіб