Ви є тут

Склад Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 березня 2024 року
№194/2024

 
 
СКЛАД
Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона

 
ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, голова Комітету (за згодою)
ГОРБУЛІН Володимир Павлович – перший віцепрезидент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, заступник голови Комітету (за згодою)
СТОГНІЙ Вадим Сергійович – провідний науковий співробітник державної установи "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України", заступник голови Комітету (за згодою)
АДАМЧУК Валерій Васильович – головний учений секретар Національної академії аграрних наук України, директор Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, академік Національної академії аграрних наук України (за згодою)
АНІСІМОВ Анатолій Васильович – декан факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
БОБИР Микола Іванович – науковий керівник навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович – віцепрезидент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ВИСОЧАНСЬКИЙ Юліан Миронович – директор науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", академік Національної академії наук України (за згодою)
ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович – проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЖУРАВЕЛЬ Володимир Андрійович – президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", академік Національної академії наук України (за згодою)
КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович – академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КИРИЛЕНКО Олександр Васильович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КОРОСТЕЛЬОВ Олег Петрович – генеральний конструктор – генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
КОШЕЧКО В'ячеслав Григорович – віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КРАВЧЕНКО Ігор Федорович – генеральний конструктор – керівник державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
КРЕМЕНЬ Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КРІВЦУН Ігор Віталійович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, директор Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КУЛІКОВ Петро Мусійович – ректор Київського національного університету будівництва і архітектури             (за згодою)
КУШНАРЬОВ Олександр Павлович  – перший заступник генерального конструктора – генерального директора з системного проектування державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" (за згодою)
КУШНІР Роман Михайлович – директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович – віцепрезидент Національної академії медичних наук України, директор державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
ЛІБАНОВА Елла Марленівна – академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЛОКТЄВ Вадим Михайлович – академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович – голова Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ОКОВИТИЙ Сергій Іванович – ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за згодою)
ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович – академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення  імені М.П.Семененка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
РАДЧЕНКО Володимир Григорович – академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович – віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
РУСАНОВ Андрій Вікторович – директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
СМОЛІЙ Валерій Андрійович – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
СОКОЛ Євген Іванович – ректор Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
СУБОТІН Віктор Георгійович – генеральний директор акціонерного товариства "Українські енергетичні машини" (за згодою)
УСЕНКО Олександр Юрійович – виконуючий обов'язки генерального директора державної установи "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України", академік Національної академії  медичних наук України (за згодою)
ФАРЕНЮК Геннадій Григорович – директор державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (за згодою)
ХІМІЧ Олександр Миколайович – академік-секретар Відділення інформатики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович – президент Національної академії медичних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЯЦКІВ Ярослав Степанович – директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК