You are here

Інформація для лауреатів

Згідно п.2 статті 11  Закону України  "Про Державні нагороди України"  Національна премія України імені Бориса Патона  є Державною премією України.

1. Національна премія України імені Бориса Патона та премії Президента України для молодих вчених не обкладаються податком на доходи фізичних осіб.

Підстава: Податковий Кодекс України .

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) податковуваного доходу

 згідно із підп. «б» 165.1.1 п. 165.1  До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума державних премій України  або стипендій  України,  призначених  законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента  України, винагород спортсменам - чемпіонам України,  призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій.

2. Лауреати  Національної премії України імені Бориса Патона (Державної премії України в галузі науки і техніки) мають право на надбавку до пенсії.

Підстава: Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» №1767-ІІІ від 01.06.2000р.

пункт 6 стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України відзначеним державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення.

абзац 2 стаття 2. Особам,  зазначеним  у  пункті  6 статті 1  пенсії за особливі заслуги встановлюються органом виконавчої влади Автономної   Республіки  Крим  у  сфері  пенсійного  забезпечення, обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними адміністраціями.

абзац 3 стаття  5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі від 20 до 25 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія  за  особливі заслуги призначається з дня звернення за встановленням  пенсії,  але  не  раніше  дати  набрання   чинності положеннями  Закону,  що  встановлює  право  на таку пенсію.  Днем звернення за встановленням пенсії за особливі  заслуги  вважається день прийому  заяви  про  порушення  клопотання  про  встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними  документами.  Якщо заява  про  встановлення  пенсії  за особливі заслуги надсилається поштою і при цьому подаються  всі  необхідні  документи,  то  днем звернення  за  встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, вказана на  поштовому  штемпелі  місця  відправлення  заяви.

 

Необхідні документи: