You are here

2000 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 5 грудня 2000 року №1302/2000

За цикл робіт “Стимульована змінним електромагнітним полем надпровідність та процеси проковзування фази в тонких плівках надпровідників, включаючи високотемпературні”
За розробку наукових основ, створення і освоєння виробництва комплексу машин і обладнання для доїння та первинної обробки молока
За наукове обгрунтування, розробку та впровадження у практику новітніх біотехнологій очищення стічних і природних вод гідробіонтами, що розвиваються на волокнистих насадках
За роботу "Хімія, технологія і властивості складних халькоген-галогенних матеріалів"
За розробку, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних щитових кріплень КД80 та КД90 для відпрацювання пологоспадних пластів потужністю 0,8-2,5м
За цикл наукових праць “ Фундаментальні дослідження гіпоксичних станів та розробка методів використання адаптації до гіпоксії в медицині і спорті”
За цикл наукових праць “Інтенсифікація технологічних процесів та енергозбереження”
За підручник “Квантова механіка”. - Л.: Львівський держуніверситет ім. І.Франка, 1998
За комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських та виробничих робіт зі створення та впровадження модернізованої цифрової міської кінцевої ЕАТС-ЦА системи С-32 на телефонних мережах загального користування України
За розробку і створення апаратурних комплексів та їх застосування в ядерній фізиці, енергетиці та інших галузях науки і техніки
За цикл робіт “Регіональна океанологія: стан середовища та мінерально-сировинні ресурси Атлантичного, Індійського, Південного океанів та їх морів”
За цикл досліджень, розробку та впровадження технології, організації та управління будівництвом в умовах підвищеного радіаційного впливу
За цикл наукових праць “Тромбоемболія гілок легеневих артерій та посттромбоемболічна легенева гіпертензія: діагностика, лікування та профілактика
За наукову розробку та впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих під час техногенних аварій і катастроф
За створення наукових основ, розробку та впровадження нового високонадійного обладнання для реалізації ресурсозберігаючих технологій металургійного виробництва
За цикл наукових праць “Розробка теорії і практика побудови багатоканальних систем керування транспортними об’єктами і прокатними станами”