You are here

СПИСОК молодих вчених НАН України, яким призначено стипендії Президента України для молодих вчених

Додаток 1

до Постанови президії  

Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 13 березня 2020 року № 3

 

СПИСОК
молодих вчених НАН України, яким призначено

 стипендії Президента України для молодих вчених

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

 1. Кузь Антон Мирославович
 2. Козачок Олег Петрович

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

 1. Мороз Ольга Григорівна

Інститут фізики НАН України

 1. Руденко Роман Миколайович

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

 1. Нізамеєв Максим Сергійович

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

 1. Герус Анна Олегівна

Радіоастрономічний інститут НАН України

 1. Золотарьов Володимир Олександрович

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

 1. Гвоздь Тарас Валентинович

Інститут геологічних наук НАН України

 1. Нездолій Євгенія Сергіївна
 2. Охоліна Тетяна Вячеславівна

Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України"

 1. Шевчук Руслан Миколайович

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

 1. Семенова Юлія Володимирівна

Інститут географії НАН України

 1. Марущинець Андрій Васильович

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

 1. Антоненко Тетяна Сергіївна

Державна наукова установа "Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України"

 1. Шураєв Ігор Миколайович

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України:

 1. Шваб Сергій Леонідович

ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАН України"

 1. Балабанов Антон Едуардович
 2. Буніна Зінаїда Юріївна
 3. Григорова Ганна Володимирівна
 4. Шапошник Анна Миколаївна

Інститут  термоелектрики  НАН України та МОН України:

 1. Кречун Марія Миколаївна

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

 1. Гоман Віталій Олександрович
 2. Ольховський Антон Стефанович
 3. Альохіна Світлана Вікторівна

Інститут газу НАН України

 1. Комиш Дмитро Віталійович

Інститут прикладної фізики НАН України

 1. Бистрик Юрій Сергійович
 2. Скороход Роман Володимирович

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

 1. Торчинюк Павло Васильович

Інститут органічної хімії НАН України

 1. Данилюк Іванна Юріївна

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

 1. Забнєва Ольга Володимирівна
 2. Горбань Максим Володимирович

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

 1. Корнилов Олександр Юрійович

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 1. Білюк Анатолій Анатолійович

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

 1. Мазанова Анна Олександрівна
 2. Яценко Тетяна Андріївна

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 1. Чусова Ольга Олександрівна

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

 1. Пухтаєвич Петро Петрович

Національний науково-природничий музей НАН України

 1. Ковальчук Олександр Миколайович

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

 1. Іващенко Сергій Васильович

Інститут економіки промисловості НАН України

 1. Петрова Ірина Павлівна

Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

 1. Сакаль Оксана Володимирівна

Інституту держави і права ім. ВМ. Корецького НАН України

 1. Явір Віра Анатоліївна

Інститут української мови НАН України

 1. Цар Іванна Миколаївна

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

 1. Бех Микола Васильович