You are here

1998 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 17 грудня 1998 року №1256/98

За комплексне дослідження та реалізацію переходу річкового транспорту України на ринкові умови господарювання
Підручник “ Залізобетонні конструкції “, “ Кам'яні та армокам'яні конструкції “, К.: Урожай, 1995
Підручник “ Біохімія “, К.: Либідь, 1995
Цикл монографій “Нові методи в теорії узагальнених функцій та їх застосування до математичної фізики"
Система інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності
Цикл робіт “ Геохімія, петрологія і рудоносність докембрію України “
Цикл праць з наукового обгрунтування, розроблення та впровадження ресурсоенергозберігаючої технології та апаратури для ректифікації спирту
За розроблення та впровадження способів і технологій збереження геологічного середовища і забезпечення повноти ефективного, енергозберігаючого виймання запасів вугілля у Західному Донбасі
За цикл наукових робіт “ Фізичні основи, розробка та створення високостабільних лазерних систем для метрології, аналітичних вимірювань та фундаментальних досліджень “
За розроблення науково-технічних основ, організацію серійного виробництва та впровадження на лініях електропередавання 10-1150 кВ високовольтних ізолюючих конструкцій зі склопластика та силіконових еластомерів
Розроблення, організація серійного виробництва і масового впровадження у будівництво України вітчизняних полімерних герметизуючих та гідроізоляційних матеріалів
Цикл праць “ Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук “
Цикл наукових робіт “ Мутагенна дія нуклєїнових кислот і вірусів “
Цикл праць "Теорія та технологія ресурсозберігаючого управління водороздільними системами і впровадження їх у виробництво"
Серія монографій “ Ліси України, розширення їх ресурсоекологічного потенціалу і збереження навколишнього природного середовища “
Розроблення теоретичних та практичних основ створення і промислового освоєння нового покоління конкурентоспроможних, високоефективних та надійних апаратів пневматичних систем дорожніх транспортних засобів
Створення нового класу полегшених авіаційних конструкцій з полімерних композиційних матеріалів, наукових основ їх проектування, ефективних технологій і сучасної промислової бази з впровадженням розробок у виробництво