Ви є тут

Інформація для лауреатів

1. Національна премія України імені Бориса Патона є Державною премією України

Підстава: Закон України "Про державні нагороди України" від 16 березня 2000 року № 1549-III, згідно пункту 2 Статті 11 

2. Лауреати  Національної премії України імені Бориса Патона (Державної премії України в галузі науки і техніки) мають право на пенсію за особливі заслуги - надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом 

Підстава: Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000  року №1767-ІІІ 

Стаття 1. Пенсія за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсія за особливі заслуги) встановлюється таким громадянам України:

пункт 5) особам, відзначеним почесним званням України "заслужений", державною премією України, нагородженим одним із орденів України;

Стаття 2. Пенсії за особливі заслуги встановлюються територіальним органом Пенсійного фонду України.

Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у таких розмірах: 

абзац чотири:  - від 23 до 35 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, особам, зазначеним у пункті 5 статті 1 цього Закону.

Розмір надбавки особам, зазначеним у пункті 5  статті 1 цього Закону, визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населенняПенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

3. Національна премія України імені Бориса Патона та премії Президента України для молодих вчених не обкладаються податком на доходи фізичних осіб.

Підстава: Податковий Кодекс України 

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

 Згідно із підп. «б» 165.1.1 п. 165.1 До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються: сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам з інвалідністю, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій, а також сума міжнародних премій у сфері наукової, науково-технічної діяльності, стипендій, грантів, що виплачуються (надаються) в рамках фінансування наукових (науково-технічних) проектів, виконання яких здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та які зареєстровані відповідно до статті 66 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

 

 

Необхідні документи: