You are here

За Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем