You are here

СПИСОК молодих вчених, яким подовжено виплату  стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Додаток до наказу  Голови Комітету

з Державних премій України в галузі науки техніки

№ ___ від 26.04.2022

 

СПИСОК

молодих вчених, яким подовжено виплату 

стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

Міністерство освіти і науки України

 Український державний університет науки і технологій

1. МАРКУЛЬ Руслан Володимирович

 Вінницький національний аграрний університет

2. ПАНЦИРЕВА Ганна Віталіївна

3. ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна

 Волинський національний університет імені Лесі Українки

4. ПАВЛОВ Костянтин Володимирович

5. ЗАМУРУЄВА Оксана Валеріївна

6. ГОЛУБ Геннадій Сергійович

7. ПОГРЕБСЬКИЙ Тарас Георгійович

 Державний біотехнологічний університет

8. ЧМІЛЬ Ганна Леонідівна

 Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

9. ЛАКТІОНОВ Іван Сергійович

 Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

10. ТКАЧУК Катерина Володимирівна

 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

11. ЯВОРСЬКИЙ Ростислав Святославич

12. ЩУР Роман Іванович

 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

13. ГОНЧАРУК-ХОМИН Мирослав Юрійович

14. МАЛІНІНА Антоніна Олександрівна

15. ДАНКО Ельвіра Михайлівна

 Державний університет інфраструктури та технологій

16. ФОМІН Олексій Вікторович

 Дніпровський державний аграрно-економічний університет

17. СОВА Наталія Анатоліївна

 Дніпровський державний технічний університет

18. ТОМІНА Анна-Марія Вадимівна

19. ЄЛАТОНЦЕВ Дмитро Олександрович

 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

20. МАРЕНКОВ Олег Миколайович

 Донбаська державна машинобудівна академія

21. МАЛІЙ Христина Василівна

Західноукраїнський національний університет

22. ЗВАРИЧ Роман Євгенович

23. ЗВАРИЧ Ірина Ярославівна

Київський національний торговельно-економічний університет

24. КОМАХА Володимир Олександрович

25. АНТЮШКО Дмитро Петрович

26. БЄЛЯЄВА Наталія Сергіївна

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

27. МИХАЙЛЮК Павло Костянтинович

 Київський національний університет технологій та дизайну

28. КОЛОСНІЧЕНКО Олена Володимирівна

29. ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна

30. НІФАТОВА Олена Михайлівна

31. СЛЄПЦОВ Олександр Олегович

 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

32. КОВАЛЬ Світлана Станіславівна

 Криворізький національний університет

33. ПІКІЛЬНЯК Андрій Валерійович

34. СЕРДЮК Олександра Юріївна

 Луцький національний технічний університет

35. ГОЛОВЕНКО Тетяна Миколаївна

36. СИДОРУК Світлана Володимирівна

37. КУПИРА Мирослава Іванівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

38. ШПОТЮК Ярослав Олегович

39. РУДИШ Мирон Ярославович

40. СЛИВКА Юрій Іванович

41. ГНАТЕНКО Христина Павлівна

42. МАСЛОВСЬКА Ольга Дмитрівна

 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

43. ВОЛКОВ Олександр Євгенович

 Нацiональний технiчний університет "Харківський полiтехнічний інститут"

44. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович

45. МІНАКОВА Ксенія Олександрівна

 Національний університет "Одеська юридична академія"

46. БОРИЧЕНКО Катерина Валеріївна

 Національний університет водного господарства та природокористування

47. КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович

48. ШАТНИЙ Сергій В'ячеславович

 Національний авіаційний університет

49. СИДОРЕНКО Вікторія Миколаївна

50. ЛАПАНЬ Оксана Володимирівна

 Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

51. ЖИЛА Семен Сергійович

52. САВЧУК Олена Олександрівна

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

53. ТОКАРЧУК Ольга Володимирівна

 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

54. САЇК Павло Богданович

55. ЧЕБЕРЯЧКО Юрій Іванович

56. КОЗІЙ Євген Сергійович

57. ГОРЄВ В'ячеслав Миколайович

58. МАЛАШКЕВИЧ Дмитро Сергійович

 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

59. ТРУС Інна Миколаївна

60. ВАСИЛЬЄВ Георгій Степанович

61. ВЛАДИМИРСЬКИЙ Ігор Анатолійович

62. СКУЛИШ Марія Анатоліївна

63. СТРУТИНСЬКИЙ Сергій Васильович

64. БІЛОУС Інна Юріївна

 Національний транспортний університет

65. КОРПАЧ Олексій Анатолійович

 Національний університет "Львівська політехніка"

66. КАШУБА Андрій Іванович

67. ОПІРСЬКИЙ Іван Романович

68. ВЕРЕТЕННІКОВА Наталія Вячеславівна

69. ІВАНЮК Христина Богданівна

70. ВЕГЕРА Павло Іванович

71. ПОЛОВКОВИЧ Святослав Володимирович

72. БЛІХАРСЬКИЙ Ярослав Зіновійович

 Національний університет біоресурсів і природокористування України

73. ТІТОВА Людмила Леонідівна

74. ЛЕНДЄЛ Тарас Іванович

75. СТРАШОК Олександра Юріївна

76. ОПЕНЬКО Іван Анатолійович

77. ЛЯШКО Анастасія Петрівна

78. ВОРОНЕНКО Ірина Вікторівна

79. НЕСВІДОМІН Андрій Вікторович

80. СОРОКІН Дмитро Сергійович

 Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

81. ГЕРАСІН Олександр Сергійович

82. ТОПАЛОВ Андрій Миколайович

83. ВІННИЧЕНКО Ірина Леонідівна

 Національний університет харчових технологій

84. ДЕЙНИЧЕНКО Людмила Григорівна

85. ЗАХАРОВ Володимир Володимирович

86. СВЯТНЕНКО Роман Сергійович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

87. ЦУВІНА Тетяна Андріївна

 Одеська державна академія будівництва та архітектури

88. ПАНДАС Анастасія Валеріївна

 Одеський національний університет імемі І.І. Мечникова

89. РОДІОНОВА Тетяна Андріївна

90. МАСЛІЙ Наталя Дмитрівна

 Подільський державний аграрно-технічний університет

91. ГОРЮК Юлія Вікторівна

 Полтавський державний аграрний університет

92. ДЯЧКОВ Дмитро Володимирович

 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

93. НИКИФОРОВ Андрій Михайлович

 Сумський державний університет

94. ЛЮЛЬОВ Олексій Валентинович

95. КУБАТКО Олександр Васильович

96. ДЕГТЯРЬОВ Іван Михайлович

 Сумський національний аграрний університет

97. БЛЮМСЬКА-Данько Ксенія Валеріївна

 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

98. МЕДВЕДЄВ Євген Павлович

99. ДЕРКАЧ Марина Володимирівна

 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

100. МИХАЙЛИШИН Роман Ігорович

 Українська інженерно-педагогічна академія

101. БЛАГИЙ Ольга Сергіївна

 Українська академія друкарства

102. КУДРЯШОВА Альона Вадимівна

 Уманський національний університет садівництва

103. ПТАШНИК Світлана Андріївна

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

104. ПТАЩЕНКО Олена Валеріївна

105. ОСТАПЕНКО Вікторія Миколаївна

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

106. ПЕТРУШЕНКО Сергій Іванович

107. ЖИТНЯКІВСЬКА Ольга Анатоліївна

107. ГРЕЧКО Ярослав Олегович

109. ВОВК Ольга Ігорівна

 Харківський національний університет будівництва та архітектури

110. АВАНЕСОВА Ніна Едуардівна

 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

111. КОНДРАТЬЄВ Андрій Валерійович

112. ФЕСЕНКО Олексій Ігорович

 Центральноукраїнський національний технічний університет

113. ОЛІЙНІЧЕНКО Любов Сергіївна

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

114. ЗАЧОСОВА Наталія Володимирівна

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

115. ГОРОХОЛІНСЬКА Ірина Володимирівна

 Чорноморський національний університет імені Петра Могили

116. КОЗЛОВ Олексій Валерійович

 

Міністерство внутрішніх справ України

 Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

1. ТВЕРДОХЛІБ Олександр Степанович

 Дніпровський державний університет внутрішніх справ

2. ЛОГВИНЕНКО Борис Олексійович

 Донецький державний університет внутрішніх справ

3. ІВАНЮТА Наталя Валеріївна

 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

4. КОБИЛКІН Дмитро Сергійович

 Львівський державний університет внутрішніх справ

5. КОПИТКО Марта Іванівна

 Національна академія внутрішніх справ

6. ВОЗНЮК Андрій Андрійович 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

7. ТОРІЧНИЙ Вадим Олександрович

 Харківський національний університет внутрішніх справ

8. ЧУМАК Володимир Валентинович

 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

9. КОСТЕНКО Тетяна Вікторівна

 

Міністерство фінансів України

 Університет державної фіскальної служби України

1. КАРМАЛІТА Марія Володимирівна

 

Міністерство охорони здоров'я України

 Буковинський державний медичний університет

1. ПОПОВА Ірина Сергіївна

 Дніпровський державний медичний університет

2. КРИХТІНА Марія Андріївна

 Донецький національний медичний університет

3. ДУБИНА Сергій Олександрович

 ДУ "Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України"

4. САЛДЕНЬ Вікторія Ігорівна

 ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я"

5. МАРУНЯК Степан Романович

 ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України"

6. РАДЧЕНКО Маріанна Петрівна

 ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

7. АРАБАДЖИ Михайло В'ячеславович

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8. ЮШИН Ігор Михайлович

 Національний фармацевтичний університет

9. КРЮКОВА Анна Ігорівна

 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

10. КОСТЮК Ірина Анатоліївна

 Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

11. ДИНЯ Юлія Зіновіївна

 Полтавський державний медичний університет

12. ВОДОРІЗ Ярослав Юрійович

13. ФАУСТОВА Марія Олексіївна

 Харківська медична академія післядипломної освіти

14. ПИЛЬОВА Тетяна Валеріївна

 Харківський національний медичний університет

15. ШАЛІМОВА Анна Сергіївна

 

Національна академія медичних наук України

 ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України"

1. ФАЛЮШ Оксана Анатоліївна

 

ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України"

2. ПІСКЛОВА Юлія Валеріївна

ДУ "Інститут мікробіології та імунології імені І.І.Мечникова НАМН України"

3. КУЧМА Максим Вячеславович

 

Національна академія аграрних наук України

 Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН

1. КУЧЕРЕНКО Єгор Юрійович

 Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

2. ГЕТЬМАНЕНКО Вікторія Анатоліївна

 

Національна академія педагогічних наук України

 Інститут педагогіки НАПН України

1. ГОРОШКІН Ігор Олександрович

 Інститут психології імені Г.С.Костюка

2. СТЕПУРА Євгеній Вікторович

 

Національна академія правових наук України

 Національна академія правових наук України

1. ГИЛЯКА Олег Сергійович