You are here

2007 Указ Президента України від 4 грудня 2007 року №1181/2007. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2007 року

За цикл наукових праць «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах»
За роботу «Нові квантові ефекти в електронних властивостях мікроконтактів та нанотрубок»
За роботу «Симетрії та фазові переходи в теорії поля і астрофізиці»
За роботу «Електрохімічні сенсори нового покоління для моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища»
За роботу «Структурно-функціональний дизайн нових каталізаторів знешкодження техногенних газових викидів та каталітичного спалювання палив»
За роботу «Розробка нової діагностично-лікувальної програми у хворих з новоутвореннями великого сосочка дванадцятипалої кишки»
За роботу «Диференційний підхід до лікування хворих з церебральним атеросклерозом і профілактики інсультів»
За роботу «Розвиток якісних методів дослідження динамічної поведінки елементів конструкцій»
За роботу «Дослідження апроксимативних характеристик функціональних класів»
За цикл наукових робіт «Розробка, діагностика і клінічна апробація прецизійних сапфірових імплантатів»
За роботу «Наукове забезпечення проектування і виробництва виробів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів»
За роботу «Економіко-математичні методи прогнозування обсягів виробництва – розподілу електричної енергії та рівноважних цін на основі моделей Леонтьєва»
За роботу «Математичне та програмне забезпечення аналізу процесів багатокомпонентних середовищ на суперкомп'ютері СКІТ»
За роботу «Нечіткі методи ідентифікації особи за портретом обличчя»
За роботу «Теоретичні основи побудови систем автоматизованого керування відповідальними технологічними процесами на базі безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою»
за роботу «Створення галузевої системи моніторингу та управління ефективністю розробки родовищ нафти і газу»
За роботу «Геомеханічне обгрунтування параметрів технології підвищення стійкості виробок, розташованих у масиві, що зрушується»
За роботу «Дослідження та створення землерийної техніки з енергозберігаючими властивостями для прокладання комунікаційних ліній в міських умовах»
За цикл робіт із підвищення ефективності виконання технологічних операцій, пов'язаних із використанням будівельних розчинів
За роботу «Актуальні проблеми цивільного і цивільного процесуального права України»
За роботу «Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика»
За роботу «Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (X– XIII століття)»
За роботу «Наукові підходи та інженерні методи діагностики електромеханічних систем промислових механізмів»
За роботу «Природні біополімери та їх ацильовані похідні як потенційні лікарські засоби
За роботу «Дослідження тТОR/S6К – залежної сигнальної системи як одного з головних координаторів росту та енергетичного метаболізму клітини в нормі та при патології»