You are here

2016 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 101/2017 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року

За Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму
За Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління
За Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
За Енциклопедія історії України (у 10 томах)
За Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
За Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами
За Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
За Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
За Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем
За Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
За Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки
За Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок
За Фармакологія