You are here

За Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації