You are here

Адаптивні стратегії стійкості видів роду Мagnolia L. при інтродукції в Україні