You are here

2012, National Award / State prizes

1. PHYSICO-TECHNICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
Number Title of work Presentation
P1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України (Number of comments: 25)
P2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля (Number of comments: 42)
P7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Number of comments: 25)
P8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування" (Number of comments: 16)
P18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Number of comments: 21)
P25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі (Number of comments: 53)
2. ENERGY AND ECOLOGY
Number Title of work Presentation
P5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання (Number of comments: 19)
3. CHEMICAL-BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES
Number Title of work Presentation
P36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів (Number of comments: 89)
P48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення" (Number of comments: 30)
4. SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES
Number Title of work Presentation
P11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління (Number of comments: 16)
5. INDUSTRY, BUILDING AND AGRICULTURAL COMPLEX
Number Title of work Presentation
P10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві (Number of comments: 17)
P13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Number of comments: 30)
P14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв (Number of comments: 36)
P34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України (Number of comments: 25)
P37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні (Number of comments: 9)
6. TEXTBOOKS
Number Title of work Presentation
П2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці" (Number of comments: 214)
П4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах). (Number of comments: 57)