Ви є тут

Нормативна база

Розмір щомісячних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2022 рік

гривень

місяць

прожитковий мінімум для  працездатних осіб

стипендія Президента України

стипендія Кабінету Міністрів України

січень

2481

7443,0

4962,0

лютий

2481

7443,0

4962,0

березень

2481

7443,0

4962,0

квітень

2481

7443,0

4962,0

травень

2481

7443,0

4962,0

червень

2481

7443,0

4962,0

липень

2600

7800,0

5200,0

серпень

2600

7800,0

5200,0

вересень

2600

7800,0

5200,0

жовтень

2600

7800,0

5200,0

листопад

2600

7800,0

5200,0

грудень

2684

8052,0

5368,0

*********

Розмір щомісячних стипендії для молодих вчених на 2021 рік

 місяць

розмір в гривнях

прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2021р.

стипендія Президента України

стипендія Кабінету Міністрів України

січень

2270

6810

4540

лютий

2270

6810

4540

березень

2270

6810

4540

квітень

2270

6810

4540

травень

2270

6810

4540

червень

2270

6810

4540

липень

2379

7137

4758

серпень

2379

7137

4758

вересень

2379

7137

4758

жовтень

2379

7137

4758

листопад

2379

7137

4758

грудень

2480

7443

4962

*********

Розмір щомісячної стипендії для молодих вчених на 2020 рік

місяці

2020 рік

прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2020 р.

Президента України, 

гривень

Кабінету Міністрів України,  

гривень

січень

2102

6306,0

4204,0

лютий

2102

6306,0

4204,0

березень

2102

6306,0

4204,0

квітень

2102

6306,0

4204,0

травень

2102

6306,0

4204,0

червень

2102

6306,0

4204,0

липень

2197

6591,0

4394,0

серпень

2197

6591,0

4394,0

вересень

2197

6591,0

4394,0

жовтень

2197

6591,0

4394,0

листопад

2197

6591,0

4394,0

грудень

2270

6810,0

4540,0

2019 рік

Розмір щомісячної стипендії для молодих вчених (грн.)

місяці

прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019р.

Президента України

Кабінету Міністрів України

січень

1921

2305,2

1921

лютий

1921

2305,2

1921

березень

1921

2305,2

1921

квітень

1921

2305,2

1921

травень

1921

2305,2

1921

червень

1921

2305,2

1921

липень

2007

6021,0

4014

серпень

2007

6021,0

4014

вересень

2007

6021,0

4014

жовтень

2007

6021,0

4014

листопад

2007

6021,0

4014

грудень

2102

6306,0

4204

*******

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2019 р. № 442
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 і від 27 серпня 2008 р. № 757

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 “Про розмір стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1862; 2012 р., № 71, ст. 2874) і від 27 серпня 2008 р. № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2194; 2012 р., № 71, ст. 2874) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Прем'єр-міністр України   В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 442

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2002 р. № 1462 і від 27 серпня 2008 р. № 757

1. У  пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 слова і цифри “з 1 січня 2013 р.” та “120 відсотків прожиткового мінімуму” замінити відповідно словами і цифрами “з 1 липня 2019 р.” та “три прожиткових мінімуми”.

2. У  пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 757:

в абзаці першому слова і цифри “з 1 січня 2013 року” замінити словами і цифрами “з 1 липня 2019 року”;

в абзаці другому цифри і слова “120 відсотків прожиткового мінімуму” замінити словами “трьох прожиткових мінімумів”;

в абзаці третьому слова “одного прожиткового мінімуму” замінити словами “двох прожиткових мінімумів”.

 

 

**************

Розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2018 році.

місяці

прожитковий мінімум для працездатних осіб

 (2018 р.)

Розмір щомісячної стипендії для молодих вчених  у  2018 р. (грн.)

Президента України

Кабінету Міністрів України

січень

1762

2114,40

1762,00

лютий

1762

2114,40

1762,00

березень

1762

2114,40

1762,00

квітень

1762

2114,40

1762,00

травень

1762

2114,40

1762,00

червень

1762

2114,40

1762,00

липень

1841

2209,20

1841,00

серпень

1841

2209,20

1841,00

вересень

1841

2209,20

1841,00

жовтень

1841

2209,20

1841,00

листопад

1841

2209,20

1841,00

грудень

1921

2305,20

1921,00

 

******

Розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2017 році.

місяці

прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2017р.

Розмір щомісячної стипендії для молодих вчених (грн.)

Президента України

Кабінету Міністрів України

січень

1600

1920

1600

лютий

1600

1920

1600

березень

1600

1920

1600

квітень

1600

1920

1600

травень

1684

2020,8

1684

червень

1684

2020,8

1684

липень

1684

2020,8

1684

серпень

1684

2020,8

1684

вересень

1684

2020,8

1684

жовтень

1684

2020,8

1684

листопад

1684

2020,8

1684

грудень

1762

2114,4

1762

 

**********

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 315

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582“Про стипендії Президента України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2012 р., № 71, ст. 2874) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України                                                            В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 квітня 2018 р. № 315

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582

1. У назві та тексті постанови слово “учені” в усіх відмінках замінити словом “вчені” у відповідному відмінку.

2. У Положенні про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Положення слово “учених” замінити словом “вчених”;

2) у пункті 3 слова “основної роботи молодих учених” замінити словами “основної роботи (навчання) молодих вчених”, а після слова “аспіранта” доповнити словами “та докторанта”;

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. На здобуття стипендій Президента України можуть висуватися аспіранти, наукові працівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв) (далі - організації), що перебувають у віданні Національної академії наук.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

Обов’язковою умовою для здобуття стипендії Президента України є наявність у претендента наукових результатів (не менше трьох з перерахованих форм: монографія, наукова стаття, зокрема опублікована у виданні, що входить до наукометричних баз Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукова доповідь, охоронний документ на інтелектуальну власність, нормативно-правовий документ або науково-методичний документ, звіт), а також можливості проводити наукові дослідження.

5. Висунення осіб на здобуття стипендій Президента України здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі - рада) організації за місцем основної роботи (навчання) зазначених осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого.

Рішення про висунення осіб приймаються радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності не менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.”;

4) в абзаці першому пункту 7 цифри і слово “25 вересня” замінити цифрами і словом “25 жовтня”, а слова “Комітетові по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України” - словами “Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки”;

у пункті 8 слова “Учена (науково-технічна) рада” замінити словом “Рада”, а після слова “працює” доповнити словом “(навчається)”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Виплата стипендії Президента України може бути припинена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням ради організації, що висувала стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.

У разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, 40 років виплата стипендії Президента України припиняється.”.

 

**********************

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 473

Київ

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871; 2012 р., № 71, ст. 2874), замінивши в абзаці першому цифри “250” цифрами “320”.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України                                          М.АЗАРОВ

Інд. 70

*********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. № 872

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

        

 Прем’єр-міністр України                                            М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 872

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених”(ЗП України, 1994 p., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871) цифри “320” замінити цифрами “250”.

2. Пункт 2 Положення про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582 “Про стипендії Президента України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871), викласти в такій редакції:

“2. Стипендії Президента України призначаються на строк до двох років.”.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 “Про розмір стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1862; 2005 р., № 47, ст. 2946) викласти в такій редакції:

“1. Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендії Президента України для молодих учених — 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”.

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2194):

в абзаці першому слова і цифри “з 1 січня 2009 року:” замінити словами і цифрами “з 1 січня 2013 року:”

в абзаці другому слова і цифри “у сумі 900 гривень кожна” замінити словами і цифрами “у розмірі 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна”;

в абзаці третьому слова і цифри “у сумі 810 гривень кожна” замінити словами і цифрами “у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна”.

 

********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2008 р.  №  757

Київ

Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 872 від 19.09.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з 1 січня 2013 року:

щомісячний розмір стипендій Президента України для молодих учених, заснованих Указом Президента України від 22 березня 1994 р. № 100,  у розмірі 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна;

щомісячний розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, заснованих постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 (ЗП України, 1994 p., № 11, ст. 285), у розмірі одного прожиткового  мінімуму для працездатних осіб кожна.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1107 “Про збільшення розміру стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 47, ст. 2946) та від 24 грудня 2005 р. № 1275 “Про розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2005 p., № 52, ст. 3313).

 

 Прем’єр-міністр України   Ю. ТИМОШЕНКО

Інд.28