Ви є тут

Положення про стипендії Президента України для молодих вчених

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 23 серпня 1994 р. N 582

 Київ

Про стипендії Президента України для молодих вчених

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 296 (   296-95-п ) від 19.04.95 , N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004, N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012 , N 315 ( 315-2018-п ) від 25.04.2018 , N 714 ( 714-2022-п ) від 24.06.2022 }, {У назві та тексті Постанови слово "учені" в усіх відмінках замінено словом "вчені" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 315 ( 315-2018-п ) від 25.04.2018}

 На виконання Указу Президента України від 22 березня 1994 р. N 100 (100/94) "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити  Положення про стипендії Президента України для молодих вчених, що додається.

2. Міністерству освіти і науки передбачати щороку у проектах закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для виплати стипендій Президента України для молодих вчених. {Пункт 2 в  редакції Постанови КМ N 714 ( 714-2022-п ) від 24.06.2022} 

     Прем'єр-міністр України  В.МАСОЛ

     Міністр Кабінету Міністрів України  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.31 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 серпня 1994 р. N582

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендії Президента України  для молодих вчених

{Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №315 (315-2018-п) від 25.04.2018}

1. Стипендії Президента України для молодих вчених (далі - стипендії Президента України) призначаються відповідно до Указу Президента України від 22 березня 1994 р. "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" (100/94) з метою підтримки молодих вчених Національної академії наук, які проводять перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N315 (315-2018-п) від 25.04.2018, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

2. Стипендії Президента України призначаються строком на два роки. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ N872 (872-2012-п) від 19.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 714 ( 714-2022-п ) від 24.06.2022 }

3. Стипендії Президента України призначаються на конкурсних засадах  за  рахунок  цільових коштів державного бюджету України і перераховуються Президією  Національної академії наук за місцем основної роботи (навчання) молодих вчених цієї академії для виплати додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта та докторанта, різних доплат та надбавок.{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N882 (882-2004-п) від 12.07.2004, N315 (315-2018-п) від 25.04.2018}

4. На здобуття стипендій Президента України можуть висуватися аспіранти, наукові працівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв) (далі - організації), що перебувають у віданні Національної академії наук.

Особи, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, повинні відповідати визначенню терміна "молодий вчений", наведеному у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19).

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України,  не  може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19), на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України. {Пункт 4 в редакції Постанов КМ N315 (315-2018-п) від 25.04.2018, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

5. Висунення осіб на здобуття стипендій Президента України здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі - Рада) організації за місцем основної роботи (навчання) зазначених осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів  наук,  особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями  молодого вченого. {Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

Рішення про висунення осіб приймаються Радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням Ради) за умови присутності не менше  двох  третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради. {Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 714 (714-2022-п) від 24.06.2022}, {Пункт 5 в редакції Постанови КМ N315 (315-2018-п) від 25.04.2018}

6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України визначає Президія Національної академії наук.

7. Президія Національної академії наук двічі на рік (до 25 квітня і 25 жовтня) передає Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) рекомендації щодо призначення стипендій Президента України на існуючі вакансії. Остаточне рішення про присудження стипендій Президента України приймає президія Комітету. {Пункт 7 в редакції Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

8. Рада організації Національної академії наук, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до Президії. {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N315 (315-2018-п) від 25.04.2018}

9. Виплата стипендії Президента України може бути припинена Комітетом за поданням Ради організації, що висувала стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.

Після досягнення стипендіатом граничного для молодих вчених віку, визначеного Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність"  (848-19), виплата стипендії Президента України припиняється. {Пункт 9 в редакції Постанов КМ N315 (315-2018-п) від 25.04.2018, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}