Ви є тут

Філософський модус загальної теорії управління


Номер роботи - M 73 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова.

Автор: Бех Ю.В., д.філос.н

Роботу спрямовано на вирішення проблеми методологічного забезпечення становлення інформаційної та організаційної єдності світової спільноти та природи, її стану, темпу та цілісності.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо філософського забезпечення формування загальної теорії управління на основі певних засобів, а також порівняльного аналізу систем управління технічними, біологічними і соціальними системами. Запропоновано трирівневу структуру загальної теорії управління, обґрунтовано потребу використання в сучасній практиці управлінської діяльності ідеологію динамічної рівноваги, де проявляється певне співвідношення технократизму, екологізму і гуманізму.

результати досліджень впроваджено у навчальний процес Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Результати роботи мають науково практичне значення для державних службовців, політологів та інших спеціалістів, що займаються проектами розбудови державності й громадянського суспільства, особливо розробкою стратегії розвитку конкретної держави та міждержавних взаємостосунків й організацією масштабних взаємодій; управлінців, що займаються розробкою стратегії розвитку підприємства, аналізом й прогнозуванням його діяльності, в тому числі навчанням управлінського персоналу.

Кількість публікацій: 88, в т.ч. за тематикою роботи 7 монографій (3 – одноосібні), 25 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 60 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс =5.