Ви є тут

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія


Номер роботи - П 1 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця.

 

Автори: Широбоков В.П., ак., Виноград Н.О., д.м.н., Войцеховський В.Г., д.м.н., Дзюблик І,В., д.м.н., Климнюк С.І., д.м.н., Кременчуцький Г.М., д.м.н., Палій Г.К., д.м.н., Руденко А.В., д.б.н.

 

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Видання 2-е. - Вінниця: Нова Книга, 2011.- 952 с.: іл.

 

Загальний тираж підручників складає 2000 примірників.

 

Підручник призначений для студентів, інтернів, лікарів та мікробіологів усіх спеціальностей.

У підручнику послідовно розглянуто питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура, класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії).

В розділах з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології розглянуто основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму), вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). В розділах з клінічної та санітарної мікробіології розглянуто питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації.

Підручник містить сучасні дані про властивості мікроорганізмів та методи їх дослідження, патогенез, методи діагностики, терапії та специфічної профілактики інфекційних захворювань. Підручник ілюстрований оригінальними, кольоровими рисунками і таблицями (більше 500).

 

Громадське обговорення підручника  відбулося 11 вересня  2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради  ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка  за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.