Ви є тут

Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України


Номер роботи - P 8 ПОДАНА

Представлено Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ "Укргазвидобування".

Автори: Бенько В.М., Мачужак М.І., Кривуля С.В., Лизанець А.В., Лагутін А.А., Абєлєнцев В.М., Височанський І.В., Лур’є А.Й., Лазарук Я.Г.

Розроблено науково-практичний комплекс геологічних досліджень, пов’язаних зі збільшенням ресурсної бази природного газу в Україні, який апробований на території Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) – основного нафтогазоносного регіону України. Розроблено методику прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах, яка дозволяє обґрунтувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановити першочергові об’єкти пошуків вуглеводнів на підставі їх рейтингової оцінки.

Розроблено сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків, що дозволило виділити перспективні зони та ділянки для пошуків літологічних, стратиграфічних, диз’юнктивно екранованих та інших типів несклепінних пасток на всій території регіону.

Розроблено методику дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці, яка базується на систематизації та раціональному комплексуванні геологічних та геолого-промислових критеріїв і дозволяє визначити наявність слабодренованих ділянок, розширити площі газоносності та уточнити підрахункові параметри.

Здійснено комплексування детальних геолого-гідродинамічних моделей із зонами концентрації залишкових запасів та значень поточного газоконденсатного фактора з урахуванням обводнених ділянок покладів з метою оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів, що дозволяє запропонувати оптимальне місцеположення вибоїв експлуатаційних свердловин.

Науково-практична значимість роботи підтверджена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2014 рік в об’ємі 272 011 тис. т умовного палива.

Кількість публікацій: 5 монографій, 300 статей.