Ви є тут

Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України


Номер роботи - P 12 ПОДАНА

Представлено Національним лісотехнічним університетом України.

 

Автори: Туниця Ю.Ю., Гринів Л.С., Корнієнко Я.М., Мельник В.П., Соловій І.П., Степаненко А.В., Туниця Т.Ю.

 

Метою роботи є обґрунтування та впровадження інноваційної системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України. Авторами на основі теоретичних і прикладних досліджень визначено можливості залучення потенціалу різних галузей науки для вирішення багатогранної проблеми подолання суперечностей між економічною та екологічною системами з метою сталого розвитку.

Створено наукові основи нової, еколого-економічної парадигми безпечного та ефективного природокористування. Сформовано базові концептуальні засади створення інституційного середовища національної та глобальної екологічної безпеки.

Запропоновано принципово новий критерій еколого-економічної ефективності природокористування; концепцію екологізації освіти, науки та господарювання; методологічні засади Екологічної Конституції Землі; методи превентивного захисту природного довкілля.

Реалізовано міждисциплінарні методи формування системи екологічно безпечного природокористування, концепцію екологізації освіти і науки, технологічні способи виготовлення добрив з промислових відходів для екологічно безпечного землеробства. Результати наукових досліджень відповідають світовим науковим аналогам, про що свідчать апробація на міжнародних форумах найвищого рівня (зокрема на чотирьох сесіях Генеральної Асамблеї ООН).

Результати досліджень впроваджено в державні та регіональні програми територіально-галузевого розвитку України, в навчальний процес у 16-ти університетах України. Економічний ефект від впровадження складається з традиційного економічного ефекту та екологічного (поліпшення якості природного життєвого довкілля і здоров'я людей).

 

Кількість публікацій: 20 монографій, 7 посібників, 163 статті (25 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 310 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 4 та 1859 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України. За даною тематикою захищено 9 докторських та 67 кандидатських дисертації.