Ви є тут

Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку


Номер роботи - M 53 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України

Автор: Пустовойт К.Б., к.м.н.

Автором визначено розподіл навантажень усіх кісткових структур при диспластичних синдромах колінного суглоба за умов нормального і високого стояння наколінка та різних форм виростків стегнової кістки.

Створено наукові основи діагностики дисплатичного гонартроза. Сформовано базові концептуальні засади моделювання умов руйнування диспластичного колінного суглоба. Запропоновано поліпшити діагностичний пошук в артрології.

Реалізовано новий діагностичний критерій (індекс патології колінного суглоба) та прогностична модель (формула) розвитку диспластичного гонартрозу, що на відміну від світових аналогів дозволяють оптимізувати діагностичний процес і дають можливість уникнути помилок у плануванні хірургічного лікування.

Результати досліджень впроваджено в клінічну практику ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України", КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" та в учбовий процес кафедри травматології та ортопедії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, монографія, 20 статей (8 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 1. Отримано патент України на корисну модель.