Ви є тут

Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця


Номер роботи - M 75 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І.Пирогова.

Автор: Ходаківський О.А., д.м.н.

Метою роботи є експериментальне обґрунтування можливості підвищення ефективності первинної церебро- і кардіопротекції при гострій ішемії головного мозку та міокарда шляхом доклінічної оцінки цих видів фармакологічної активності у 1,0 % ампульного розчину, що в якості діючої речовини містить 1-адамантилтилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлорид (умовна назва ЮК-1, адемол), якому одночасно притаманна NMDA-модулювальна та неселективна β-адреноблокуюча дії, а також встановити додаткові внутрішньоклітинні механізми цитопротективних ефектів нового лікарського засобу.

Автором визначено спосіб вирішення актуальної наукової проблеми фармакології, що виявляється у підвищенні ефективності терапії гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) та інфаркту міокарда (ІМ), шляхом застосування нового цитопротектораадемолу.

Реалізовано доклінічну оцінку ефективності та безпечності нового лікарського засобу (адемол) для лікування ГПМК та ІМ. В умовах модельного ГПМК та ІМ адемол вірогідно переважає ефективність цитиколіну, пірацетаму, мексидолу, актовегіну, тіотриазоліну, вінпоцетину, кордарону, перлінганіту, такорвітину.

Здійснено впровадження адемолу у виробництво ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" як лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями.

Економічний ефект від впровадження – створено новий, вітчизняний більш ефективний церебро- та кардіопротекторний засіб (адемол), конкурентоспроможний із вітчизняними та закордонними цитопротекторами.

 

Кількість публікацій: 24, в т.ч. за тематикою роботи 16 статей, 2 інформаційні листи МОЗ України, 6 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 115 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. Отримано 2 патенти України на корисну модель.