Ви є тут

Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження


Номер роботи - P 19 ПОДАНА

Представлено Державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів".

 

Автори: Облап Р.В., Новак Н.Б., Голубець Р.А.

 

Метою роботи є розробка та впровадження у виробництво серії вітчизняних тест-систем для визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) на основі методу полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (ПЛР-РЧ). Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено спектр біотехнологічних сільськогосподарських культур, ДНК-мішені та метод придатні для розробки діагностичних тест-систем.

Створено наукові основи методології визначення ГМО в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині рослинного походження з врахуванням культур, що обробляються в Україні. Сформовано базові концептуальні засади щодо розробки оптимального формату діагностикуму для визначення ГМО, який би відповідав потребам та можливостям національних випробувальних лабораторій. Запропоновано використовувати в якості мішеней при проведенні скринінгового аналізу не тільки регуляторні елементи генно-інженерних конструктів (p35s, tNOS), а також такі гени нової ознаки, як CP4 epsp, pat, bar.

Розроблено серію діагностичних тест-систем загальною кількістю 58 найменувань яка дозволяє проводити якісний (скринінговий) аналіз, визначати кількісний вміст ГМО рослинного походження, ідентифікувати цілу низку біотехнологічних ліній рослин за трансформаційними подіями та здійснювати видову ідентифікацію рослинних компонентів. Порівняльні випробування з аналогічними тест-системами зарубіжних виробників, зокрема «Applied Biosystems™» (США), НПК «Синтол» та «ДНК-Технология» (РФ), показали, що за всіма досліджуваними показниками тест-системи виробництва ДП «Укрметртестстандарт» не поступаються іншим виробникам, а за спектром пропонованих мішеней їх значно перевершують;

Впроваджено у виробництво серію діагностичних тест-систем для визначення якісного та кількісного вмісту ГМО в харчових, фармакологічних і косметичних продуктах, сільськогосподарський сировині рослинного походження та кормах загальною кількістю 58 найменувань.

Рентабельність реалізації роботи становить 16,8 %, окупність проекту шість років (Т=5,9), точка беззбитковості знаходиться в межах 75 % номінального обсягу виробництва. Прибуток від продажу готової продукції за весь період реалізації склав понад 2,2 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 2 монографії, 5 посібників, 10 статей.