Ви є тут

СПИСОК молодих вчених, яким призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Додаток 2

до Постанови президії  

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

від 13 березня 2020 року №3

 

 

СПИСОК
молодих вчених, яким призначено

 стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

Національна академія медичних наук України

 

ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"

1. Галінський Олексій Олексійович

  

ДУ "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"

2. Черкасов Сергій Євгенович

 

ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

3. Моргульова Варвара Володимирівна

 

 ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я. Данилевського НАМН України"

4. Курилко Юлія Сергіївна

 

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

5. Безрученко Сергій Олегович

 

ДУ "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"

6. Кудельський Ярослав Едуардович

 

ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска"

7. Кириченко Роман Михайлович

 

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України"

8. Клімук Богдана Тарасівна

 

Національна академія аграрних наук України

 

Інститут біології тварин НААН

9. Мазур Наталія Петрівна

 

Інститут зрошувального землеробства НААН

10. Лиховид Павло Володимирович

 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

11. Мозговська Ганна Валеріївна

 

Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

12. Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна

 

Національна академія педагогічних наук України

 

 Інститут соціальної та політичної психології

13. ГУБЕЛАДЗЕ  Ірина Гурамівна