Ви є тут

Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ


Номер роботи - P 13 ПОДАНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет".

 

Автори: Ступнік М.І., Олійник Т.А., Перегудов В.В., Протасов В.П., Собко Б.Ю., Федін К.А., Короленко М.К.

 

Метою роботи є підвищення ефективності надрокористування на базі створення та впровадження нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ як основи сировинної бази України, її перспективного розвитку в гірничо-геологічних умовах, що ускладнюються.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів розроблено методи визначення й контролю параметрів надійності стійкого стану уступів і бортів кар’єрів, керування якістю вибухової підготовки гірничої маси. Установлено закономірності зміни робочої зони кар’єру від показника концентрації гірничих робіт у ньому. Виявлено та встановлено залежності ефективності розробки мінеральної сировини від глибини та гірничо-геологічних умов її залягання. Обґрунтовано та впроваджено раціональні технологічні схеми розробки обводнених розсипних та техногенних родовищ.

Науково обґрунтовано економічно доцільні зони застосування та перспективного розвитку циклічно-потокової технології на глибоких горизонтах кар’єрів у комбінаціях з іншими видами транспорту. Запропоновано сфери оптимального використання технології сухої магнітної сепарації. Розроблено наукові основи та впроваджено технології переробки важкозбагачуваних магнетитових кварцитів, флотаційного дозбагачення первинних концентратів з одержанням високоякісних концентратів. Сформовано базові концептуальні засади залучення до видобутку й переробки позаконтурних запасів сировини, окислених залізистих кварцитів, магнетитових кварцитів підземного видобутку, титан-цирконієвих пісків та техногенних родовищ (відходів збагачення). Реалізовано науково-технічні рішення з підвищення конкурентоспроможності товарної продукції, за рахунок зниження витрат на видобуток і збагачення залізних руд й титан-цирконієвих пісків, підтримки та перспективного розвитку сировинної бази підприємств гірничодобувного комплексу.

Впровадження результатів дослідження призвело до підвищення ефективності надрокористування та конкурентоспроможності продукції підприємств гірничо-видобувного комплексу України на ринках споживання сировини, що забезпечить стале й екологічно безпечне функціонування сировинної бази.

Загальний річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень склав понад 2 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 19 монографій, 282 статті (22 – у зарубіжних виданнях), 3 нормативні документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 2. За даною тематикою захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.