Ви є тут

Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень


Номер роботи - P 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України".

 

Автори: Поворознюк В.В., д.м.н., Гайко О.Г., д.м.н., Григор’єва Н.В., д.м.н., Дєдух Н.В., д.б.н., Калашніков А.В., д.м.н., Кузнецова С.М., д.м.н., Климовицький Ф.В., д.м.н., Комісаренко Ю.І., д.м.н.

 

Авторами проведено широкомасштабні епідеміологічні дослідження особливостей формування піку кісткової маси в дітей та підлітків, структурно-функціонального стану кісткової тканини, темпів її втрати та частоти остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації в населення України залежно від віку та статі.

Створено українську версію моделі FRAX (WHO Fracture Risk Assessment Tool), яка дозволяє оцінити 10-річну ймовірність «основних» остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки.

Авторами вперше створено референтні бази даних для різних методик оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини  на основі даних епідеміологічних досліджень населення України. Встановлено регіональні особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в населення України з урахуванням впливу екзо- та ендогенних факторів. Розроблено та впроваджено нові методи оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини та темпів постаріння кісткової системи, алгоритми верифікації больових синдромів та діагностики деформаційних змін хребта, пов'язаних з остеопорозом.

Вперше обґрунтовано і впроваджено диференційовані схеми лікування та профілактики остеопорозу та його ускладнень і визначено можливості використання антиостеопоротичних препаратів різних груп.

Створено та впроваджено нові продукти харчування, БАД та препарати для лікування системного остеопорозу. Розроблені комплексні програми диспансерного нагляду, клінічного моніторингу, профілактики та лікування системного остеопорозу та його ускладнень у дітей та дорослих з соматичною патологією.

Створено Українську асоціацію остеопорозу та асоціацію пацієнтів «Україна без остеопорозу та переломів», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу та 23 його філії в різних регіонах України, які сприяють поширенню знань щодо проблеми й надають лікувально-профілактичну допомогу хворим.

 

Кількість публікацій: 49 монографій. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 208 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 5 та 3907 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 21. Отримано 2 патенти України на винахід, 28 деклараційних патентів на винахід та патент Росії.  За даною тематикою захищено 12 докторських та 35 кандидатських дисертації.

 

    Громадське обговорення роботи відбулося 27 вересня 2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського за адресою: м. Тернопіль, Майдан волі, 1.
Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.