Ви є тут

Технічна термодинаміка


Номер роботи - П 2 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом харчових технологій.

 

Автор: Буляндра О.Ф., д.т.н.

 

Технічна термодинаміка: 2-ге вид., випр. - К.: Техніка, 2006. - 320 с.: іл. 

 

Загальний тираж підручника складає 4300 примірників.

 

У підручнику в логічній послідовності наведено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем; диференціальні рівняння термодинаміки; детально розглянуто властивості реальних робочих тіл; представлено теоретичні положення розрахунку основних параметрів компресорів, циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних та паросилових установок і холодильних машин; аналіз термодинамічної ефективності теплових машин розглянуто як на основі енергетичного, так і ексергетичного методів.

З 2015 р. підручник доповнює збірник задач, матеріал підручника та збірника орієнтований на формування у студентів вмінь і навичок теоретичного та прикладного термодинамічного аналізу енергетичних систем різного цільового призначення.

Підручник та збірник – це сучасний навчально-методичний комплекс, що повністю відповідає програмі курсу «Технічна термодинаміка» для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Громадське обговорення підручника відбулося 29 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Національного гірничого університету за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.