Ви є тут

За ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану

2006 Указ Президента України від 15 грудня 2006 року № 1083/2006. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2006 року

2006 Державні премії