Ви є тут

За Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією

2016 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №509/2016 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2016 року

2016 Премії Президента