Ви є тут

За Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою