Ви є тут

2014 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 936/2014 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року

За Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві
За Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму"
За Цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування»
За Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України
За Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги
За Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки
За Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно активних речовин"
За Цикл наукових праць «Розробка гідроструминних технологій для обробки композиційних матеріалів»
За Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах
За Психокультура та взаємодія членів екіпажу в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі
За Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ
За Цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба"
За Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу "
За Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій
За Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)
За Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів
За Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї
За Створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління
За Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання
За Створення оригінального вітчизняного нейро- і церебропротективного лікарського засобу на гетероциклічній основі
За Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих
За Числове моделювання електрометрії свердловин
За Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні
За Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літійпровідних і надвисокочастотних оксидних систем"
За Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки

Сторінки