Ви є тут

Аудит як імперативний інструмент оптимізації витрат підприємства на маркетингові комунікації


Номер роботи - M 40 ПОДАНА

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автори:
МИСЮК Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач Київського національного торговельно-економічного університету.

Виявлено, що однією з ключових, визначальних причин виникнення шахрайства на підприємствах торгівлі є низька якість системи внутрішнього контролю та аудиту, яка за діючого підходу до забезпечення якості не здатна попередити та запобігти виникненню порушень у майбутньому.

З метою підвищення рівня якості планування, аналізу, контролю та аудиту витрат на маркетингові комунікації розроблено внутрішньо фірмовий регламент "Порядок внутрішнього аудиту процесів, пов’язаних із здійсненням витрат на маркетингові комунікації підприємства" та розроблено комплекс аналітичних процедур аудиту, що дозволить систематизувати процес виникнення, контролю та управління витратами на маркетингові комунікації за умов обмеженого державного регулювання галузі.

Для систематизації та уніфікації методики проведення аудиту витрат на маркетингові комунікації запропоновано поділити її на чотири етапи, кожен з яких дозволяє формувати доказову базу за цілями застосування. Використання запропонованої методики дає змогу систематизувати аудиторські докази за кожним тестом аудиту на будь-якому з його етапів і отримати цілісну картину результатів його проведення та спланувати дії з усунення виявлених недоліків.

З метою оптимізації коштів на пряму ТВ-рекламу запропоновано регламент внутрішнього аудиту “Розрахунок оптимальної суми витрат на ТВ-рекламу”, застосування якого принесе економічну вигоду підприємству та попередить здійснення необґрунтованих витрат у майбутньому.

Розроблена методика проведення аудиту витрат на маркетингові комунікації, дає змогу в процесі завершення аудиту систематизувати усі недоліки та переваги обліково-аналітичного забезпечення операцій з витратами на маркетингові комунікації, оскільки за результатами внутрішнього аудиту аудитор залишає за собою право обрати формат висновку та рекомендацій залежно від очікувань замовника інформації.

Кількість публікацій: колективна монографія, 8 статей, 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 2/1, Scopus –5/3, Google Scholar – 27/3.