Ви є тут

Цифрова трансформація засобів керування технологічними процесами інноваційного розвитку


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Автори:
1. БОРЯК Богдан Радиславович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
2. ЗАХАРЧЕНКО Руслан Володимирович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
3. ФУРСОВА Наталія Артемівна – кандидат економічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
4. ПРИСТАВКА Юлія Василівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Метою роботи є комплексне розв’язання проблем цифрової трансформації технологічних процесів шляхом дослідження їх математичних моделей, упровадження нових адаптивних методів цифрової обробки даних для забезпечення інноваційного розвитку.

Авторами запропоновано розв’язання задачі розроблення адаптивної системи автоматичного керування технологічним процесом на прикладі процесу сушіння зерна, яка в умовах нестаціонарності й стохастичності характеристик об’єкта і середовища з високою якістю відпрацьовує завдання сушіння. Досліджено рівняння реакції -конвекції-дифузії як математичну модель, що описує ряд фізичних і технологічних процесів.

Однією із задач  є необхідність забезпечення об’єктивними даними про протікання технологічного процесу. Авторами розроблено адаптивні методи цифрової обробки сигналів, які дають можливість визначення корисного сигналу у випадку його спотворення зовнішніми чинниками, і отримання прогнозованих значень сигналу, що відслідковується. Реалізація запропонованих методів здійснена з використанням сучасних мов програмування.

Досліджено інноваційну складову, яка є одним із системних факторів технологічних змін та розвитку держави. Запропоновано методичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання впливу детермінант інноваційного розвитку та етапи їх послідовної реалізації. Запропоновано алгоритм побудови єдиної системи моніторингу інноваційного розвитку держави в умовах цифрової трансформації.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії (1 – видана за кордоном), посібник, 34 статті, 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 2/1, Google Scholar – 56/4.