Ви є тут

Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"


Номер роботи - P 31 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.

Автори: Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.

Метою циклу робіт є з'ясування механізмів формування та взаємного впливу різних типів впорядкування в об’ємі та на поверхні металовмісних матеріалів для цілеспрямованого керування їх функціональними властивостями та для подальшого застосування в електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях. Об'єднавши представлені в Україні найсучасніші експериментальні та теоретичні методи, авторами  виділено відомі функціонально значущі типи впорядкувань та виявлено придатні для використання загальні закономірності їх формування та взаємодії.

Виявлено причини і механізми зарядового, спінового й атомного впорядкувань та молекулярної самоорганізації у структурах з конкуруючими типами порядків та встановлено їх зв’язок з електронною зонною структурою.

Виділено магніто-електронні та конфіґураційно-розмірні ефекти, що визначають зазначені механізми та уможливлюють керування функціональними властивостями цих структур, а саме: ефекти електрон-спінової та магнітно-пружної взаємодій, надтонкої взаємодії, механізми передачі спінового й обертального моментів, хімічного зв’язку, квантові механізми впорядкування електронів, конфіґураційно-розмірні ефекти та ефекти сумірності.

 Показано, що визначені ключові взаємодії та нові ефекти створюють основу для застосування зазначених структур в мікро- та молекулярній електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях, точному приладобудуванні. Реалізовано спіновий діод на основі подвійного тунельного переходу із мультишаруватої структури залізо–оксид магнію, одержано високовпорядковані моношарові плівки з керованими поверхневими властивостями, запропоновано матеріали для ефективного видалення радіонуклідів з водних розчинів та їх довгострокового захоронення.

 

Кількість публікацій: 183, в т.ч. 6 монографій, глава в монографії, 176 статей (134 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4111 (згідно бази даних Scopus); h-індекс = 35. За даною тематикою захищено 9 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 01 жовтня  2015 року об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту магнетизму НАНУ та МОН Українив за адресою: бульв. Вернадського, 36 б, м. Київ.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.