Ви є тут

2015, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів" (Кількість коментарів: 41)
P13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи" (Кількість коментарів: 12)
P15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин (Кількість коментарів: 54)
P18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами” (Кількість коментарів: 39)
P22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації (Кількість коментарів: 23)
P23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі" (Кількість коментарів: 20)
P29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій” (Кількість коментарів: 8)
P31 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 35)
P33 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 32)
P34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками" (Кількість коментарів: 43)
P39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України (Кількість коментарів: 23)
P43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці" (Кількість коментарів: 51)
P44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі" (Кількість коментарів: 16)
P45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)" (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води" (Кількість коментарів: 51)
P36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення (Кількість коментарів: 37)
P41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень (Кількість коментарів: 38)
P48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 33)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P8 Інноваційні лікарські засоби з нейротропною і імунотропною дією: розвиток наукових основ, створення, виробництво та впровадження в медичну практику (Кількість коментарів: 46)
P24 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему (Кількість коментарів: 35)
P28 Цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози" (Кількість коментарів: 61)
P35 Цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (Кількість коментарів: 17)
P38 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення (Кількість коментарів: 22)
P51 Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини (Кількість коментарів: 12)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Модель навчання "Кіберкоп" (Кількість коментарів: 2)
P5 Управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави (Кількість коментарів: 15)
P12 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст." (Кількість коментарів: 0)
P14 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 80)
P17 Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання (Кількість коментарів: 65)
P19 Цикл наукових праць "Наукові основи екологічно безпечного та економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень" (Кількість коментарів: 41)
P40 Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку" (Кількість коментарів: 47)
P49 Цикл робіт у галузі історії педагогіки (Кількість коментарів: 1)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P2 Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель (Кількість коментарів: 41)
P3 Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 42)
P6 Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії (Кількість коментарів: 17)
P7 Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів (Кількість коментарів: 0)
P9 Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 57)
P10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості (Кількість коментарів: 18)
P11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 49)
P16 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 21)
P20 Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P26 Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб" (Кількість коментарів: 29)
P27 Система сертифікованого виноградного розсадництва України (Кількість коментарів: 42)
P30 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 31)
P32 Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки (Кількість коментарів: 16)
P37 Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування" (Кількість коментарів: 69)
P42 Створення компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 7)
P46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 18)
P47 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158 (Кількість коментарів: 10)
P50 Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту (Кількість коментарів: 20)
P52 Створення випробувального комплексу ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 8)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин (Кількість коментарів: 19)
П2 Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах (Кількість коментарів: 21)
П3 Фармакологія (Кількість коментарів: 103)
П4 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології (Кількість коментарів: 52)
П5 Сільськогосподарська ентомологія (Кількість коментарів: 1)