Ви є тут

Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу


Номер роботи - M 6 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом.

Автори: к.н.держ.упр. Чаркіна А.О., к.н.держ.упр. Черняхівська В.В.

Авторами вивчено досвід становлення державної служби в європейських демократіях, окреслено перспективи інституційної розбудови державної служби на засадах симбіозу досконалих доктринальних підходів як зарубіжних, так і вітчизняних.

Визначено необхідність та доцільність процесів становлення й адаптації до вимог Європейського Союзу існуючої системи державної служби України в усіх її виявах та аспектах як відображення активності трансформаційних процесів у державі та її відповідності сучасним потребам.

Сформовано базові концептуальні засади забезпечення адаптації державної служби України до стандартів Європейського Союзу, систему напрямів і принципів (критеріїв) реформування державного управління та "належного урядування" згідно нормативно-правових документів Європейського Союзу.

Запропоновано обґрунтування необхідності розуміння змісту адміністративної реформи в Україні та адаптації її державної служби до "acquis communautaire" як двох відносно автономних процесів, які перетинаються у сферах реалізації та вдосконалення інституту державної служби, зокрема створенні й реалізації на основі соціокультурного підходу моделей гендерної політики та паритетної демократії.

Результати наукових досліджень з проблем нормативно-правового виміру адаптації державної служби України до вимог Європейського Союзу  впроваджено у Комітеті з питань соціальної політики, Міністерстві інфраструктури України, Міністерстві юстиції України, Київській міській державній адміністрації, Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національному агентстві України з питань державної служби, Київському національному університеті ім. Т. Шевченка  та ін.

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 17 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 18 тез доповідей.