Ви є тут

Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні


Номер роботи - M 52 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори:
ВІРЧЕНКО Володимир Віталійович - доктор економічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Роботу присвячено комплексному вирішенню актуальної наукової проблеми -  розробки теоретико-методологічних засад дослідження економіко-правової природи, основних тенденцій, економічних імперативів та суперечностей розвитку інтелектуальної власності у глобальному економічному середовищі, а також обґрунтування пріоритетних напрямів формування і розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як ключової передумови інноваційної модернізації та стійкого зростання економіки України.

Автором проаналізовано історичні умови виникнення і розвитку інтелектуальної власності, її архітектоніку та структурно-функціональні характеристики та охарактеризовано сутність, структуру ринку об’єктів інтелектуальної власності та виявлено специфіку ціноутворення на ньому.

Досліджено економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності в умовах зростання конкуренції на глобальних товарних ринках, виявлено та охарактеризовано основні тенденції та проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні. Досліджено глобальні тренди розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності, а також завдання, форми та фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності. Розкрито зміст інтелектуальної безпеки як складової комерціалізації інтелектуальної власності та визначено основні суперечності розвитку інтелектуальної власності в сучасному глобальному економічному середовищі.

Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як основи інноваційної модернізації вітчизняної економіки.

Кількість публікацій: 2 монографії, 2 посібники, 15 статей,15 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 2/1, Google Shcolar –40/3.