Ви є тут

Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.

Автори:
1. САМОЙЛЕНКО Катерина Миколаївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
2. СЛОБОДЯНЮК Катерина Сергіївна – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України.

Метою роботи є теоретичне та експериментальне обґрунтування підвищення енергоефективності тепломасообмінних процесів при сушінні з подальшою розробкою енергоефективних теплотехнологій та технологічної лінії переробки комбінованих функціональних матеріалів.

Авторами досліджено вплив органічних кислот рослинної сировини на клітинну оболонку столового буряка, що дало можливість розробити енергоефективну підготовку антиоксидантної композиції на основі столового буряку з різними компонентами до сушіння. Удосконалено попередню підготовку фітоестрогенної сировини до сушіння при зменшенні енерговитрат до 25% та розроблено енергоефективні режими сушіння.

Сформульовано основні положення фізичної та математичної чисельної моделі тепломасообмінних процесів під час сушіння функціональної сировини. Встановлено, що запропонована модель максимально наближено описує процес конвективного сушіння антиоксидантної та фітоестрогенної сировини і може бути використана для розрахунку режимних параметрів процесу сушіння.

Вперше доведено, що термічна стійкість створеної антиоксидантної композиції вища за термічну стійкість складових компонентів. Середня питома теплота зневоднення суміші на 13,5 % нижча за теплоту зневоднення столового буряку і майже на 9 % менша теплоти зневоднення ревеню. Вперше встановлено питому теплоту випаровування води з фітоестрогенної суміші. Важливою характеристикою якості висушеного матеріалу є його водоутримуюча і відновлювальна здатність. Встановлено, що отриманий матеріал має водоутримуючу здатність 60% і відновлюється в 2 рази швидше за еталон.

В результаті розроблено ресурсоенергозберігаючі теплотехнології та технологічну лінію для отримання комбінованих функціональних матеріалів, які захищено патентами України на винахід та впроваджено на ТОВ "Їжа майбутнього" та СПД "Everyday food". Впровадження цих теплотехнологій в кожній області України дасть фактичний економічний ефект біля 20 млн. грн.

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 24 статті, 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/0, Scopus – 2/0, Google Scholar – 20/3. Отримано 4 патенти України на винахід, ТУ України та висновок МОЗ про функціональність продукту.