Ви є тут

Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору


Номер роботи - M 24 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Південним науковим центром НАН України і МОН України

Автори:
1. КОВАЛЬ Віктор Васильович - доктор економічних наук, професор, виконувач обов’язків директора Південного наукового центру НАН України і МОН України;
2. МІХНО Інеса Сергіївна - кандидат економічних наук, співробітник Міжнародного Європейського Університету.

У роботі уточнено змістовне наповнення сутності трансформації економіки України, впровадження екологічно чистих технологій та постійний контроль за дотриманням вже встановлених нормативів за допомогою використання знань та досвіду розвинутих країн, міжнародної співпраці, впровадженню державної та податкової політики щодо збільшення темпів реалізації програм екологізації Європейського простору.

Удосконалено методичний підхід до оцінки рівня впровадження економіки замкненого циклу, що вираховується вартістю приведення екосистеми до нульової точки відліку, розвитку міжрегіонального співробітництва на основі групування регіонів за результатами оцінювання компонентів міжрегіональної взаємодії.

Сформовано підхід до оцінки ефективності будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу в Україні, його особливостей, місця розташування та функціонування в українських реаліях, міжрегіонального розвитку та інвестиційного потенціалу в динаміці як передумови формування стратегії екологізації економіки у світі.

Обґрунтовано вибір домінуючої стратегії розвитку та зроблено прогноз подальшого її впровадження, розраховано можливі ризики та зроблено детальний аналіз існуючих систем управління процесами екологізації економіки, обґрунтовано передумови для розвитку міжнаціональних відносин через наявність синергетичного ефекту від співпраці органів влади, науки і підприємств та ефекту накопичення впливів на інші підсистеми, які формують умови і якість життя населення певного регіону.

Визначено сценарії формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору та шляхів їх нейтралізації негативних екстерналій, що сприятимуть підвищенню якості життя суспільства.

Кількість публікацій: 3 колективні монографії (2 видані в ЄС), 38 статей, 9 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 146/ 9, Scopus– 98/ 7, Google Scholar – 546/15.