Ви є тут

Інформаційно-орієнтована модель прогнозування ризиків у продовольчій та екологічній безпеці на основі штучного інтелекту в умовах воєнного стану


Номер роботи - M 13 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»

Автори:
1. ЛАКТІОНОВ Іван Сергійович – доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем НТУ «Дніпровська політехніка»;
2. КАШТАН Віта Юріївна – кандидат технічних наук, доцентка кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії НТУ «Дніпровська політехніка»;
3. ДЯЧЕНКО Григорій Григорійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електропривода НТУ «Дніпровська політехніка»

Авторами запропоновано програмно-технічне забезпечення для практичної реалізації інформаційно-орієнтованої моделі прогнозування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в продовольчій та екологічній безпеці України в умовах воєнного стану. Апаратно-програмним базисом моделі є інформаційна технологія на основі супутникового моніторингу, бездротових сенсорів, методів машинного навчання та нечіткої логіки.

Розроблена технологія відрізняється від існуючих тим, що здійснюється комплексний предикативний моніторинг критичних параметрів природних і штучних екосистем та інфраструктурних об’єктів у реальному часі з підтримкою прийняття рішень. Оцінка поточного і передбачуваного стану аналізованих об’єктів і процесів здійснюється програмними засобами обробки розподілених у часі й просторі вимірювальних даних на основі штучного інтелекту. Це дозволяє спланувати і реалізувати алгоритм запобігання та нейтралізації загроз національним інтересам.

Соціально-економічний ефект полягає у створенні вітчизняного IT-продукту, що за своїми техніко-функціональними характеристиками є конкурентним на світовому рівні та є основою інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, сільського господарства та інфраструктури.

Основні результати впроваджено до виробничих потужностей НААН України та міжнародного науково-дослідного центру кіберфізичних технологій (НТУ «Дніпровська політехніка», Університет Ройтлінгену). За результатами використання інформаційної технології встановлено: точність виявлення пошкоджень інфраструктурних об’єктів сягає 98 %; відсоток правильної ідентифікації вигорілих ділянок природних екосистем становить до 96 %; точність прогнозування вірогідності появи хвороб зернових культур – до 96,5 %.

 

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

ЛАКТІОНОВ Іван: Web of Science –20/2, Scopus – 60/4, Google Scholar – 165/7

КАШТАН Віта: Web of Science –4/0, Scopus – 9/2, Google Scholar – 58/5

ДЯЧЕНКО Григорій: Web of Science –2/1, Scopus – 13/2, Google Scholar – 72/5

Кількість публікацій: 2 колективні монографії (у т.ч 1 – у зарубіжному виданні), 2 посібники, 20 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 4 – зарубіжних виданнях) та 23 статті у журналах, включених до категорії «Б», 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 15/2, Scopus 95/5, Google Scholar 146/6. Отримано 3 патенти на винахід України та 2 патенти на корисну модель.

Коментарі